Mapa místa konání

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko

Nejbližší akce

17. - 19. srpna 2018

Mosty v Lukách

07. září 2018

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

16. září 2018

Areál korunní pevnůstky, Pevnost Poznání

Nejčtenější články

Facebook

Dítě v kyberprostoru, seminář pro pěstouny v Olomouci

15. února 2018

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

Dítě v kyberprostoru, seminář pro pěstouny v Olomouci

Čas (možnost výběru skupiny):
Skupina A - dopoledne:
9:00 – 12:00
Skupina B - odpoledne: 16:00 – 19:00

Téma:
Účastníci získají základní přehled o současném způsobu života tzv. digitální generace a vlivu takového stylu na vývoj dítěte. Nikdy dříve pedagogové nevzdělávali (a rodiče nevychovávali) děti, které přirozeně využívaly pro svou komunikaci, učení či zábavu více médií najednou. Během semináře budou představena témata, jako jsou rizika komunikace a seznamování na sociálních sítích, identita a paralelní život na sociálních sítích, fenomén youtuberů, kyberšikana, kybergrooming, netolismus a jeho zdravotní rizika, mediální multitasking - zábava i hrozby v kyberprostoru.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako metodička vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

dite v kyberprostoru Olo