Mapa místa konání

Lázně Slatinice, Penzion Majorka

Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika

Nejbližší akce

17. - 19. srpna 2018

Mosty v Lukách

07. září 2018

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

16. září 2018

Areál korunní pevnůstky, Pevnost Poznání

Nejčtenější články

Facebook

Most doprovázení

06. - 07. dubna 2016

Lázně Slatinice, Penzion Majorka

Most doprovázení

Náruč dětem, z. s. vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář a setkání sociálních pracovnic a pracovníků organizací a institucí zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí ve státní i nestátní sféře. Záměrem setkání mimo vzdělávání je sdílení problematiky v doprovodné péči o pěstounské rodiny, navázání osobní spolupráce mezi pracovníky.

Lektorka: PhDr. Jana Kovařovicová           

Akreditovaný seminář (vydáno osvědčení na 16 hodin)

Témata vzdělávání

Středa 6. 4. 2016 (rozděleno do dvou bloků)

Budování identity dítěte a zpracování jeho životního příběhu

Obsahem semináře je vysvětlit proces formování identity dítěte a možnosti, jak dítěti pomoci zpracovat svůj životní příběh tak, aby se mohlo vnímat jako dobré a lásky hodné.

Čtvrtek 7. 4. 2016 (rozděleno do dvou bloků)

Poruchy chování u dětí s poruchou attachmentu, jejich kořeny a vhodné výchovné intervence

Cílem semináře je vysvětlit kořeny vzniku problémového chování, porozumět mu a představit základní možnosti terapie se zvláštním důrazem na Dynamickou dyadickou psychoterapii.

Účastnický poplatek činí: 4750,- Kč na osobu, cena zahrnuje lektorné, ubytování, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře v rozsahu 16 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 15. 3. 2016 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení. Pokud máte zájem o vystavení faktury, tak prosím zašlete žádost na email: narucrpp@seznam.cz

Přihlášky zasílejte: seminare.naruc@seznam.cz

Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Informace: Zdenka Štefanidesová, tel. 732 411 664  nebo Míla Bradová, tel. 604 190 198, 

email: seminare.naruc@seznam.cz

Na setkání s Vámi se těší organizátoři: Eva Kopecká, Zdenka Štefanidesová, Míla Bradová a lektorka: PDr. Jana Kovařovicová

12-2015-pobyt-duben-socprac-slatinice