Mapa místa konání

Kancelář organizace Náruč dětem

8. května 503/27, 779 00 Olomouc, Česká republika

Nejbližší akce

17. - 19. srpna 2018

Mosty v Lukách

07. září 2018

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

16. září 2018

Areál korunní pevnůstky, Pevnost Poznání

Nejčtenější články

Facebook

Ohrožené dítě, workshop pro pěstouny v Olomouci

17. března 2017

Kancelář organizace Náruč dětem

Ohrožené dítě, workshop pro pěstouny v Olomouci

Lektorka: PhDr. Eva Klimentová

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí.

V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelkou projektu Stáří v chudobě.

Každý účastník obdrží potvrzení o 6 hodinách vzdělávání.

Cena: 250 Kč / hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz

tel: 604 190 198, 737 890 757

2017-02-ohrozene-dite