Mapa místa konání

Lázně Slatinice, Penzion Majorka

Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika

Nejbližší akce

17. - 19. srpna 2018

Mosty v Lukách

07. září 2018

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

16. září 2018

Areál korunní pevnůstky, Pevnost Poznání

Nejčtenější články

Facebook

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky

21. září 2016

Lázně Slatinice, Penzion Majorka

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky

Termíny:

21.– 22. 9. 2016, 6. 10. 2016

Celý třídenní kurz „SPOD a související vybrané otázky“ bude zaměřen na prohlubování znalostí ve vybraných oblastech práva a na posílení dovednosti aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu. Úvodní setkání bude věnováno roli OSPOD při řešení problematicky probíhajícího styku a důraz bude kladen na jednotlivé nástroje sociálně-právní ochrany. Stěžejním tématem navazujícího setkání budou předběžná opatření, jako například předběžné opatření dle ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních a jejich úskalí. Obsah setkání bude zaměřen na výklad neurčitých právních pojmů, i na praktické otázky související s tím, kdy je vhodné předběžné opatření navrhnout či podpořit. Závěrečné setkání bude zaměřeno prakticky, a to na aplikaci správního řádu v činnosti OSPOD.

Lektoři: Mgr. Margarita Pátíková, Mgr. Jiří Šamánek

Akreditovaný seminář MPSV v rozsahu 24 hodin (2 x 8 hodin + 1 x 8 hodin)

Cena:  6500,-  Kč (cena zahrnuje lektorné, ubytování, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře v rozsahu 24 hodin)

Přihlášky zasílejte na email: seminare.naruc@seznam.cz

tel.: 774 419 913, 604 190 198