Mapa místa konání

Lázně Slatinice, Penzion Majorka

Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika

Nejbližší akce

17. - 19. srpna 2018

Mosty v Lukách

07. září 2018

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

16. září 2018

Areál korunní pevnůstky, Pevnost Poznání

Nejčtenější články

Facebook

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky, seminář pro sociální pracovníky

22. března 2017

Lázně Slatinice, Penzion Majorka

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky, seminář pro sociální pracovníky

Termíny -  JARO 2017:

středa 22. 3., čtvrtek 23. 3., a úterý 11. 4. (2×8 a 1×8 hodin)

Celý třídenní kurz „SPOD a související vybrané otázky“ bude zaměřen na prohlubování znalostí ve vybraných oblastech práva a na posílení dovednosti aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu. Úvodní setkání bude věnováno roli OSPOD při řešení problematicky probíhajícího styku a důraz bude kladen na jednotlivé nástroje sociálně-právní ochrany. Stěžejním tématem navazujícího setkání budou předběžná opatření, jako například předběžné opatření dle ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních a jejich úskalí. Obsah setkání bude zaměřen na výklad neurčitých právních pojmů, i na praktické otázky související s tím, kdy je vhodné předběžné opatření navrhnout či podpořit. Závěrečné setkání bude zaměřeno prakticky, a to na aplikaci správního řádu v činnosti OSPOD.

Lektoři: Mgr. Margarita Pátíková, Mgr. Jiří Šamánek

Akreditovaný seminář (vydáno osvědčení na 24 hodin)

Cena: 6500 Kč

Cena zahrnuje: lektorné, ubytování, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře v rozsahu 24 hodin. Při zrušení účasti 5 dní před termínem zahájení kurzu uplatňujeme stornopoplatek 50 % kurzovného na úhradu režijních nákladů. Storno podmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem vzdělávání). Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.

Přihlášky zasílejte na email: seminare.naruc@seznam.cztel.: 604 190 198, 732 411 664

2017-11-letak-pravo-jaro-2017