Mapa místa konání

Lázně Slatinice, Penzion Majorka

Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika

Nejbližší akce

17. - 19. srpna 2018

Mosty v Lukách

07. září 2018

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

16. září 2018

Areál korunní pevnůstky, Pevnost Poznání

Nejčtenější články

Facebook

Zimní vzdělávací víkend víkend pro pěstouny

02. - 04. února 2018

Lázně Slatinice, Penzion Majorka

Zimní vzdělávací víkend víkend pro pěstouny

Lektoři: Mgr. Zdenka Štefanidesová a externí odborní spolupracovníci

Témata vzdělávání:
Jak pomoci dítěti v NRP zpracovávat jeho historii
Práce s metodou My back pack a Knihou života
Dítě v průběhu asistovaného kontaktu

Poplatky za pobyt:
Cena za ubytování dospělí 435 Kč/noc
Cena za ubytování děti      310 Kč/noc
(2 noci proplácí doprovázející organizace).

Poplatky za stravu:
Cena dospělí                  390 Kč/noc
Cena děti do 12 let         270 Kč/noc
Cena děti do 2 let           zdarma

Vzdělávání a další služby:
Za vzdělávání bude účtováno    300 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno   200 Kč/hodina

Cena poplatku zahrnuje ubytování, stravu, občerstvení během vzdělávání. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do    20. 1. 2018 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz

Kontaktní osoby: Miluše Bradová, tel. 604 190 198, Petra Klevetová, 737 890 757.
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Na setkání s Vámi se těší lektoři a organizátoři: Mgr. Zdenka  Štefanidesová, Mgr. Petra Klevetová, Ing. Bc. Lukáš Mezuliánek, Bc. Veronika Čtvrtlíková, Eva Kopecká, Miluše Bradová, animátoři: Marcela Opavská a Gabriela Zajíčková.

Pro dobu mimo vzdělávání je možno si objednat masáže, pobyt v bazénu nebo pobyt v sauně.

2018-zimni-pobyt