Současné dítě a jeho život v kyberprostoru, seminář pro pedagogické pracovníky

16. března 2018

Místo konání: Prostory organizace Náruč dětem

Současné dítě a jeho život v kyberprostoru, seminář pro pedagogické pracovníky

Čas: 9:00 - 15:30

Anotace:

Lektor v průběhu semináře nabídne elementární poznatky a dovednosti týkající se komunikace v kyberprostoru a práce s médii v kontextu generace, která přichází do škol – tzv. „děti on-line“ neboli digitální či síťové generace.Účastníci získají základní přehled o současném způsobu života tzv. digitální generace a vlivu takového stylu na vývoj dítěte. Nikdy dříve pedagogové nevzdělávali (a rodiče nevychovávali) děti, které přirozeně využívaly pro svou komunikaci, učení či zábavu více médií najednou. S tímto novým společenským fenoménem vyvstává mnoho nadějí, ale i mnoho obav. Proto budou během semináře představena témata, jako jsou rizika komunikace a seznamování na sociálních sítích, identita a paralelní život na sociálních sítích, fenomén youtuberů, počítačové hry a nárůst agresivity, kyberšikana, kybergrooming, netolismus a jeho zdravotní rizika, mediální multitasking - zábava i hrozby v kyberprostoru. V závěru setkání bude ponechán prostor pro diskuzi, v rámci které budou účastníci sdílet své názory na to, jakým způsobem lze předložené informace využít v praxi a předávat v rámci pedagogického působení dále.

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 8 absolvovaných hodin.

Lektor: Mgr. Karel Opravil

Speciální pedagog, etoped s pětadvacetiletou praxí a se zaměřením na mezilidskou komunikaci, rizikové chování dětí a mládeže. Působil na základní škole jako učitel preventista, jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně v Kroměříži a ve Zlíně. Vedl Krizové centrum a Středisko výchovné péče taktéž ve Zlíně a Středisko výchovné péče HELP v Uherském Hradišti. Je spoluautorem projektu Minimalizace šikany.

Cena: 1300 Kč (součástí ceny je dopolední coffee break)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

Dítě v kyberprostoru