narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Náruč dětem, z.s. nabízí profesionální služby zaměřené na podporu kontaktu rodiče s dítětem v průběhu rozchodu nebo po něm, a to přímou osobní asistencí odborných pracovníků v následujicích situacích:

 • složitá, komplikovaná komunikace mezi rodiči,
 • strach dítěte z kontaktu s jedním z rodičů,
 • obavy rodičů ze vzájemných reakcí při styku s dítětem,
 • dítě se brání kontaktu s jedním z rodičů nebo situaci kolem rozchodu rodičů emočně nezvládá,
 • rodina potřebuje ke kontaktu a komunikaci asistenci nezávislého prostředníka.

Zajišťujeme:

 • pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s rodičem,
 • asistenci samotného setkání dítěte s rodičem,
 • asistované předávání dítěte mezi rodiči,
 • doprovázení a pomoc při vzájemné komunikaci,
 • neutrální a bezpečné místo pro setkání.

Cíl služby:

 • podpora a umožnění snadnějšího průběhu setkání rodiče s dítětem,
 • předcházení negativního postoje dítěte vůči rodiči,
 • zmírnění obav rodičů ze vzájemného kontaktu,
 • podpora vzájemné, bezpečné komunikace rodičů a dítěte,
 • přispění ke zvládnutí složité rodinné situace,
 • zastupování nejlepšího zájmu dítěte a zároveň práv rodičů.

Kontakt:

Náruč dětem z.s.
Palachovo náměstí 620/1, 779 00 Olomouc

Bc. Veronika Čtvrtlíková
tel.: 731 252 678, e-mail.: veronika.ctvrtlikova@narucdetem.cz

Ing., Bc. Lukáš Mezuliánek
tel.: 737 045 455, e-mail: lukas.mezulianek@narucdetem.cz