Jak a proč by se pěstouni RPP měli dále vzdělávat?

RPP je velmi zodpovědnou profesí. Nesprávná péče o dítě v tomto věku může mít na dítě následky na celý život. Proto je dobře, že zákon pamatuje na povinné vzdělávání pěstounů, kteří již tuto péči poskytují, v rozsahu 24 hodin ročně. Formy jsou různé – od zážitkových kurzů po interaktivní mentoring. Vždy je dobré volit formu, která umožňuje aktivní účast pěstounů, nikoliv jen poslech přednášky. Podstatné je také to, aby vzdělávání vedli odborníci ze skutečné praxe, kteří rozumějí principům PPPD. Užitečných témat je bezpočet. Zde nabízíme alespoň některá témata:

 • První pomoc
 • Teorie attachmentu
 • Pěstounská rodina jako tým
 • Čím můžou pěstouni RPP dítěti usnadnit přechod do další rodiny
 • Umění propouštět dítě
 • Jak předávat dítě do osvojení
 • Jak předávat dítě do původní rodiny
 • Nepřehlížím jako pěstoun RPP potřeby svých vlastních dětí?
 • Sledování psychomotorického vývoje dětí
 • Jak pečovat o dítě s drogovou minulostí matky, dítě s HCV, příp. s HIV
 • Pěstoun a dávkový systém
 • Právní minimum pěstouna
Kategorie články