Dobrovolníci

Dobrovolnické centrum Náruč dětem, z.s.

Odpovědná osoba: Gabriela Zajíčková
Telefon: 731 186 322
E-mail: gabriela.zajickova@narucdetem.cz
https://www.facebook.com/naruc.detem?fref=ts

Poslání:

Posláním dobrovolnického centra je motivovat, realizovat, rozvíjet a podporovat zájem o dobrovolnickou činnost.

Cíle DC:

 • Umožnit veřejnosti, studentům smysluplné využití volného času při dobrovolné činnosti.
 • Přispět tak také k prevenci kriminality.
 • Propagace dobrovolnictví.
 • Pro studenty možnost získání praxe.

 

Principy, jimiž se DC řídí:

 • Individuální přístup k dobrovolníkovi.
 • Respektování jeho volby.
 • Ochrana práv dobrovolníka.
 • Rovnocenné partnerství.
 • Spolupráce s veřejností, zvyšování informovanosti veřejnosti.
 • Spolupráce s odbornou veřejností.
 • Přátelská atmosféra a prostředí.

 

Kdo je dobrovolník

Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

Kdo se může stát dobrovolníkem ?

Dobrovolníkem se může stát každý občan ČR, starší 15let, v programu „Kamarád pro volný čas“ musí být navíc plnoletý. Dobrovolník musí být zdravotně, psychicky a emočně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti, musí mít čistý trestní rejstřík.

Co je náplní dobrovolnického centra?

 • Náplní dobrovolnického centra je organizace a řízení dobrovolnické služby.
 • Dobrovolníci jsou proškolováni, je s nimi uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti.
 • Dobrovolnické centrum zajišťuje pravidelné supervize a základní školení.
 • Dobrovolníci pomáhají pěstounským dětem, mládeži, spolupráce na přípravě volnočasových aktivit pro děti, veřejných akcí, doučování, hlídání dětí apod.

 

Dobrovolnické centrum  má také projekty, na kterých se podílejí dobrovolníci:

 • Program Doučování
 • Program Kamarád pro volný čas
 • Program Klídek (hlídání dětí)