narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Důvody pro odmítnutí zájemce o služby:

  • žádá službu, kterou neposkytujeme,
  • nemáme další kapacitu – důvod je dočasný,
  • zájemce žije mimo lokalitu, kde má organizace pověření,
  • zájemce je našim zaměstnancem a mohlo by tak dojít ke střetu zájmu,
  • zájemce má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací.

 

·         dítě v náhradní rodinné péči,

·         náhradní rodiny,

·         rodinní příslušníci dítěte v NRP,

·         osoby v evidenci přechodných pěstounů všech správních obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a Jihomoravského kraje,

·         dítě žádající ochranu svých práv.