narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Jsme organizací pověřenou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Text pověření ke stažení zde.

Cíle služby jsou:

 • předcházení syndromu vyhoření pěstounů poskytováním adekvátní odlehčovací péče,
 • edukovaný pěstoun, který má k dispozici potřebné informace v oblasti péče o dítě,
 • dítě v PP v bezpečném kontaktu s biologickými rodiči či osobami blízkými,
 • podpořený pěstoun znalý svých práv a povinností,
 • kompetentní pěstoun,
 • informovaná veřejnost v oblasti náhradní rodinné péče.

Sužbu poskytujeme v souladu s následujícími zásadami: 

 • je respektována identita dítěte i pečujících osob,
 • je kladen důraz na práci s historií dítěte, prohlubování sounáležitosti s biologickou rodinou,
 • prostřednictvím vzdělávání je kladen důraz na rozvíjení rodičovských kompetencí pečujících osob,
 • je kladen důraz na tzv. terapeutické rodičovství,
 • jsou zprostředkovány návazné služby s dalšími odborníky zajišťujícími řešení problematiky náhradní rodinné péče,
 • je cíleně rozvíjena spolupráce s organizacemi, institucemi v oblasti práv dětí a náhradní rodinné péče.

 V rámci služby doprovázení nabízíme:

 • krátkodobá odlehčovací péče,
 • dlouhodobá odlehčovací péče,
 • odborná pomoc pěstounským rodinám,
 • vzdělávání pěstounů,
 • asistovaný kontakt,
 • dohled nad výkonem pěstounské péče,
 • poradenství,
 • ostatní služby nehrazené ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče

·         je respektována identita dítěte i pečujících osob,

·         je kladen důraz na práci s historií dítěte, prohlubování sounáležitosti s biologickou rodinou,

·         prostřednictvím vzdělávání je kladen důraz na rozvíjení rodičovských kompetencí pečujících osob,

·         je kladen důraz na tzv. terapeutické rodičovství,

·         jsou zprostředkovány návazné služby s dalšími odborníky zajišťujícími řešení problematiky náhradní rodinné péče,

·         je cíleně rozvíjena spolupráce s organizacemi, institucemi v oblasti práv dětí a náhradní rodinné péče.