Jak se liší klasická (dlouhodobá) a pěstounská péče na přechodnou dobu?

Pro každé dítě je lepší vyrůstat v rodině, která je i po právní stránce „jeho“ rodinou. V rodině, kde se na děti i na rodiče vztahují stejná práva a povinnosti jako ve funkční rodině. Soud by měl v pravidelných intervalech přezkoumávat důvody, proč je dítě v pěstounské péči, nikoliv v původní rodině či v osvojení. Soud u dlouhodobé péče často už situaci nepřezkoumává a dítě zůstává v pěstounské rodině až do dospělosti.Díky nedostatku osvojitelů, nedostatku informací a určité tradici v této oblasti si tak lidé „klasickou“, tedy dlouhodobou pěstounskou péči často pletou s osvojením. Pro osvojení se žadatelé rozhodují především tehdy, pokud si péčí o dítě chtějí plnit i svoje rodičovské touhy. Dokonce na úřadech se osvojitelé setkávají s tím, že je sociální pracovnice vyzve, že pokud nechtějí dlouho čekat, ať zažádají raději o dlouhodobou pěstounskou péči. Někdy se „klasická“ pěstounská péče využívá pro děti, pro které by se těžko hledali osvojitelé. Pěstoun tak počítá s tím, že dítě dovede až do dospělosti, ale na rozdíl od osvojitelů má nárok na odměnu pěstouna a příspěvek na potřeby dítěte.

Pěstounská péče by však neměla saturovat rodičovské potřeby dospělých a měla by být v zásadě vždy přechodná. Pro dítě tedy pěstounská péče není stabilní řešení, protože zde pěstoun není po právní stránce v roli rodičů. Kdyby si původní rodič upravil podmínky, dítě se do původní rodiny bude vracet. Pokud původní rodina nemá rodičovská práva zachována, pak bude mít před pěstounem přednost osvojitel. Každý pěstoun by proto měl být připraven na to, že i z klasické pěstounské péče může být dítě rozhodnutím soudu předáno do péče jiné rodiny.

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) má oproti „klasické“ pěstounské péči jednoznačněji právě přechodný charakter péče. Ze zákona může být dítě v PPPD maximálně rok. Od začátku by tedy mělo být jasné, že se do roka dítěti situace vyřeší a dítě bude moci jít do trvalého řešení. Pěstouni si tak rozhodně nemohou saturovat své rodičovské potřeby. Pěstouni jsou během přípravy či poskytování PPPD připravováni na to, že se specializují na určitý segment dětí. V rámci této specializace pak nemohou bezdůvodně odmítnout dítě, které jejich péči potřebuje. Svoje aktivity musí přizpůsobit vždy dítěti, které je u nich v péči. Vzhledem k náročnosti PPPD je také tato péče finančně ohodnocena lépe. Předpokládá se, že pěstoun bude ale splňovat vysoké požadavky, které jsou na poskytování PPPD kladeny.

Kategorie články