Základy psychohygieny

(Číslo akreditace: MSMT-1752/2016-1-111)

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor pravidel a strategií, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví. Lektor během semináře představí základní škálu praktických aktivit, které nabízejí účastníkům možnosti, jak se starat o své duševní zdraví a profesně v této oblasti ve svém oboru odborně růst.

Do obsahu semináře jsou zařazena témata jako zásady otevřené a jasné komunikace, techniky péče o sebe sama – detoxikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy, vnímání těla v zátěžových situacích, stres, tlak na výkonnost nebo zvládání změny.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ I. a II. stupně, metodiky prevence, pedagogy volného času, učitele speciálních škol, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce, asistenty pedagoga.

Seminář je akreditován u MŠMT a je rozdělen do dvou setkání. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat obě setkání.

Lektorky: Mgr. Blažena Mačáková, Mgr. Zdenka Štefanidesová

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 12 absolvovaných hodin. (rozděleno do dvou setkání)

Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cz

tel.: 604 190 198, 737 890 757