Pěstounská péče pro pedagogy I., II.

(Číslo akreditace: MSMT-36589/2015-1-913)

Pěstounská péče pro pedagogy I.

Účastníci se během této části seznámí se základní charakteristikou a druhy náhradní rodinné péče, s důrazem na pěstounskou péči, její současná specifika a možnosti efektivnější spolupráce pedagoga a dítěte z pěstounské rodiny. Účastníci získají reálnou představu o tom, jakým procesem dítě na cestě do pěstounské péče prochází, jaký na něj může mít tento proces vliv a jakým způsobem se mohou tyto zkušenosti a prožitky promítnout v následujících obdobích života dítěte. Během nabízených aktivit bude přiblížena i teorie attachmentu, která s tímto tématem úzce souvisí. Představeny budou dvě odlišné kazuistiky a na základě jejich odlišností pedagogové sami vyhodnotí a sestaví plán možného přístupu k danému dítěti.

Pěstounská péče pro pedagogy II.

Na konkrétních kazuistikách dětí různého věku si účastníci vyzkouší zážitkovými technikami nastavení jednotlivých rolí spojených s pěstounskou péčí. Jedná se zejména o situace, na kterých se podílí např. pěstoun, rodič dítěte, dítě, pedagog a sociální pracovník.

Účastníci semináře získají reálný obraz toho, jak dítě ovlivňuje jeho momentální situace v náhradní rodinné péči a jak se tyto děti mohou projevovat v kolektivu a ve vyučovacím procesu. Účastníci získají též nástroje, jak s dítětem pracovat a citlivě reflektovat jeho situaci. Díky zvýšenému povědomí o tomto tématu může být pedagog lepším partnerem, jak pěstounům, tak sociálním pracovníkům a samozřejmě mu pomůže v přístupu k dítěti.

Lektorky:  Bc. Lucie Mokrá, Mgr. Zdenka Štefanidesová

Seminář je akreditován u MŠMT a je rozdělen do dvou setkání, které mohou pedagogové absolvovat dle svých časových možností v jednom termínu nebo odděleně ve dvou různých termínech. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat obě setkání.

Cena: 1300 Kč (součástí ceny je dopolední coffee break)

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 8 absolvovaných hodin.

Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cz

tel. 604 190 198, 737 890 757

2016-05-pestounska-pece