Nabídka pro OSPOD - Vzdělávání pro pěstouny v roce 2018

Nabízená témata:
Respektující přístup k dítěti
Současné styly výchovy
Hranice jsou nutné
Tvoříme pravidla s dětmi
Budování identity dítěte
Jak komunikovat se školou
Jak mapovat společně s dítětem jeho historii
I pěstoun je jen člověk (základy psychohygieny)
Hyperaktivita u dětí
Děti a svět médií

Lektoři:
Spolupracujeme s externími lektory (Karel Opravil, Eva Klimentová, Romana Boháčová, Vojtěch Holický, Ludmila Liberdová) i s lektory z řad pracovníků organizace Náruč dětem (Zdenka Štefanidesová, Petra Klevetová).

Každé téma je lektorem připraveno pro 6 hodin vzdělávání a účastníci získají osvědčení odpovídající počtu absolvovaných hodin.

Místo konání vzdělávání:
Stanoveno po domluvě s místním OSPOD. (Nejčastěji v čase od 8.30 do 14.30.) Termíny jsou stanoveny po vzájemné domluvě s organizací Náruč dětem.

Cena: 250 Kč pro účastníka za hodinu.
Nejnižší počet účastníků pro uskutečnění vzdělávání je 12 osob.

V případě zájmu nás kontaktujte:
E- mail:
narucdetem@narucdetem.cz, Tel.: 604 190 198

nabidka OSPOD 2018