Semináře pro sociální pracovníky

  • Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky

    Kdy: 17. - 19. dubna 2018 Kde: Lázně Slatinice, Penzion Majorka Anotace Třídenní kurz je určen pro sociální pracovníky a je zaměřen na prohlubování znalostí ve vybraných oblastech práva a na posílení dovednosti aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu. První nejobsáhlejší část zahrnuje problematiku možných úprav a řešení styku rodičů a dětí (při konfliktním nastavení rodičů) ...

    Více >
  • Kniha života

    (Číslo akreditace: MPSV A2017/0077-SP/PC)   Obsah kurzu je rozdělen do dvou výukových dnů. V prvním jsou účastníci kurzu vedeni do sebezkušenosti a zážitku při vytváření své „Rodinné mapy“. ...

    Více >