Setkání s rodiči v MŠ v roce 2018

Termín: dle domluvy
16:00 – 18:00
(lze upravit také dle domluvy)

Místo konání:
prostory objednavatele (mateřské nebo základní školy)

Platba za lektorné:
dle domluvy s objednavatelem (lze také hradit z projektů MŠMT)

Nabízená témata:

Respektující přístup k dítěti
Současné styly výchovy
Hranice jsou nutné
Emoční inteligence
Využíváme naše smysly
Tvoříme pravidla s dětmi
Otevřená komunikace v rodině
Budování identity dítěte
Hyperaktivita u dětí
Děti a svět médií

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 - 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání a lektorka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Hlavní témata, která v současné době nejčastěji zpřístupňuje účastníkům seminářů a kurzů, jsou zaměřena na oblast lidské kreativity, komunikace, svět médií, nastavování hranic, využití artefiletiky  v tvorbě s dětmi a témata spojená s výchovou dětí.

Informace čerpá ze vzdělávání zaměřeného na práci v sociální a pedagogické oblasti (Vztahy a ztráty u dětí v pěstounské péči, Význam strachu v životě dítěte, Práce s traumatem u dětí (s Maggie Kline), Minipride, Využití rodinných konferencí pro práci s rodinami, Projevy chování u dětí s poruchou attachmentu, jejich kořeny a vhodné výchovné intervence). Také z Kurzu Rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí a z výcviku Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii.

Dotazy nebo objednávky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel: 732 411 664, 604 190 198

rodiče MŠ 2018