Mezigenerační vztahy (generace XY), seminář pro pěstouny v Litovli

23. května 2018

Místo konání: Cukrárna a kavárna RIVIERA, Litovel

Přihláška

Jméno

E-mail

Pracovní zařazení


Telefon


Název organizace (pokud bude kurz hradit)


Fakturační adresa organizace

DIČ


Poznámky

Chci odebírat novinky

Souhlasím s organizačními pokyny a zpracováním osobních údajů.