narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Spolek Náruč dětem, z.s. je založen za účelem všestranné podpory pěstounské péče a posilování institutu rodiny v České společnosti.

 Hlavní činností spolku je:

  • sdílení a šíření informací v oblasti náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí a rodinného života,
  • podpora pro náhradní rodinnou péči, děti, partnery a rodiny,
  • podpora a doprovázení pěstounů pro výkon pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu,
  • spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi, podílející se na sociálně-právní ochraně dětí v oblasti náhradní rodinné péče.

 Vedlejší činností spolku je:

  • pořádání seminářů, školení, klubů pěstounů a sociálních pracovníků,
  • organizování pobytových akcí v oblasti náhradní rodinné péče a rodinného života,
  • pořádání benefičních akcí,
  • pořádání rodinných konferencí.

Představenstvo spolku:

Předsedkyně:
Eva Kopecká

Rada spolku:
Mgr. Zdenka Štefanidesová
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Mgr. Petra Matoušková
Marcela Opavská

Stanovy spolku ke stažení zde

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017