narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Nabídka pro OSPOD - Vzdělávání pro pěstouny v roce 2019

Seminář na objednávku

Nabízená témata:

  • Zraněné dítě v PP
  • Krizová situace ve výchově dětí v PP
  • Zablokovaná důvěra, zablokovaná péče I., II.
  • Život pěstounské rodině pohledem biologického dítěte
  • Závislost mého dítěte
  • Ohrožené dítě
  • Já pěstoun, moje povinnosti a práva
  • Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou

Lektoři:
Spolupracujeme s externími lektory: Mgr. Leona Švecová, Mgr. Pavel Němčík, Mgr. Jakub Vávra, PhDr. Eva Klimentová, i s lektory z řad pracovníků organizace Náruč dětem: Mgr. Petra Klevetová, Bc. Veronika Čtvrtlíková

Každé téma je lektorem připraveno pro 6 hodin vzdělávání a účastníci získají osvědčení odpovídající počtu absolvovaných hodin.

Místo konání vzdělávání:
Stanoveno po domluvě s místním OSPOD. (Nejčastěji v čase od 8.30 do 14.30.) Termíny jsou stanoveny po vzájemné domluvě s organizací Náruč dětem.

Cena: 250 Kč pro účastníka za hodinu.
Nejnižší počet účastníků pro uskutečnění vzdělávání je 12 osob.

V případě zájmu nás kontaktujte:
E- mail:
narucdetem@narucdetem.cz, Tel.: 604 190 198

Nejbližší akce

Zraněný vztah aneb jak udržet hranice u dítěte a pěstouna

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc
  22. listopadu 2019 | 9:00 - 12:00, 16:00 - 19:00


Úvod do problematiky poruch attachmentu

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc
  26. listopadu 2019 | 9:00 - 17:00


Zraněný vztah aneb jak udržet hranice u dítěte a pěstouna

  Žižkovo nám. 7, Prostějov
  29. listopadu 2019 | 9:30 - 12:30