narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Zimní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Lázně Slatinice, penzion Majorka, Slatinice 20, 783 42 Slatinice  15. února 2019 – 17. února 2019

Lektorka:
PhDr. Soňa Smolková Syřinková
Po absolutoriu psychologie (FF UP Olomouc) pracovala jako klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatrické léčebně Opava. Během pobytu v Opavě spoluzakládala Krizové a poradenské centrum. Poté nastoupila do psychologické ambulance při SPEA Olomouc, kde spoluzakládala a vedla denní stacionář. Provozovala soukromou psychologickou a psychoterapeutickou ambulanci. Posledních 10 let se věnuje vedení seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti.

Poplatky za pobyt
Cena za ubytování dospělí            435 Kč/noc
Cena za ubytování děti                  310 Kč/noc
(Obě noci proplácí doprovázející organizace.)

Poplatky za stravu
Cena dospělí                                    410 Kč/noc
Cena děti do 12 let                           280 Kč/noc
Cena děti do 2 let                             zdarma
(Děti klientů doprovázející organizace Náruč dětem budou mít uhrazenou polovinu ceny stravy z prostředků získaných z charitativního prodeje z vánočního stánku.)

Vzdělávání a další služby
Za vzdělávání bude účtováno          250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno         150 Kč/hodina
(Hradí doprovázející organizace.)

Cena poplatku zahrnuje ubytování (při splnění 18 vzdělávacích hodin) hradí doprovázející organizace, pěstouni hradí pouze stravné a občerstvení během vzdělávání. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 5. 2. 2019 na účet  2101428101/2010, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Na setkání s Vámi se těší lektorka Soňa Syřinková, organizátoři Eva Kopecká, Miluše Bradová a animátoři Petra Klevetová, Gabriela Zajíčková, Tomáš Kubíček, Marcela Opavská a skupina dobrovolníků.

Pro dobu mimo vzdělávání je možno si objednat masáže, pobyt v bazénu nebo pobyt v sauně.

Přihláška

Powered by BreezingForms

 

zavřít