narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Mgr. Petra Klevetová

Vliv (ne)zpracování rodinné historie na vývoj dítěte

  Nemocniční 270, Uničov (vstup vedle hlavního vchodu na Polikliniku)  13. ledna 2022 | 9:00 - 12:00


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Více

Mgr. Petra Klevetová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s. a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přijďte si koupit punč nebo vánočku

  Kafe na rohu, Legionářská 746/1, 779 00 Olomouc  21. prosince 2021 | 7:00 - 19:00

Náruč dětem, společnost Lesaffre Česko a kavárna Kafe na rohu všechny srdečně zvou na netradiční punčování. Přijďte za námi na dobrý punč, máslové vánočky a jiné dobroty. Výtěžek celé akce bude věnován na podporu pěstounských rodin.

Partneři: Kafe na rohu Olomouc, Dobré místo pro životLesaffre Česko, a.s.NOLI pekařské droždí.


PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Oblast závislostí u dětí

  online vzdělávání    15. prosince 2021 | 17:00 - 19:00

Anotace:
Seminář nabídne témata o závislostech (alkohol, opiáty, hazardní hry), etapy závislosti, typické znaky a varovné signály závislosti, téma hranic, jak můžeme pomoci sobě - pěstounovi i dítěti v pěstounské péči.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Učí na UP Olomouc, je psycholog s výcvikem rodinné terapie, pracuje jako vedoucí poradny pro alkoholové a jiné závislosti v Poradně P-centrum v Olomouci.


cena: 250 Kč / hodina
Den před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Bc. Veronika Čtvrtlíková a Mgr. Soňa Janovská

Provázení rodiny v konfliktu pohledem sociálních pracovníků v praxi

  online vzdělávání    9. prosince 2021 | 9:00 - 15:00

ANOTACE:

Rozpad rodiny v důsledků rozvodu či rozchodu rodičů  lze  definovat jako závažnou krizi celého rodinného systému. Odborníci se shodují, že rozvod, rozpad rodiny lze svou závažností přirovnat krizi, která je spojena s úmrtím jednoho z členů rodiny. Rozpadem rodiny dochází k ukončení všeho, co doposud platilo a bylo pro všechny určitou jistotou. Rozpadem rodiny její členové  mnohé ztrácí: sociální status, ekonomickou stabilita, vztahy s lidmi, kteří tvořili rodinu, vazby na místo, kde rodina žila. Rozvod způsobuje ztrátu  zázemí, společných plánů, hodnot.  Překonání této krize je vždy velmi náročné pro všechny zúčastněné, ať už se jedná o samotné rodiče, děti či jejich příbuzné. Krize v rodině může být lépe zvládnutelná, když rodinu tímto obdobím provází odborná pomoc, která může jednotlivců či rodičům pomoci nasměrovat je v jejich nových rolích. Může jím pomoci lépe chápat prožívání a chování dětí. Vzdělávací kurz je zaměřen prakticky a především na rozvoj dovedností, kompetencí a prevenci vyhoření pracovníků, kteří pracují s touto cílovou skupinou, tedy podílejí se na provázení rodin krizí a provázením rodičů v rozvodovém či porozchodovém konfliktu.

CO ZÍSKAJÍ POSLUCHAČI ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO KURZU:

  • Účastníci semináře získají základní přehled a orientaci v právním minimu, které se týká rodiny, rodičů, styku rodičů s dětmi, péči o nezletilé děti.
  • Účastníci budou seznámení s pojmem krize v rodině, kdy po absolvování kurzu budou schopni lépe pochopit, co krize v rodině dělá s aktuální psychikou jednotlivců či celé rodiny.
  • Účastníci budou seznámeni s možnostmi práce s rodinou v krizi – získají konkrétní návody a techniky na práci s rodinou a specificky s dětmi ve věku 10+.
  • Účastníci kurzu budou schopni využít dovedností k posílení kompetencí rodičů k naplňování jejich rodičovské odpovědnosti.
  • Účastníci díky kurzu mohou lépe pochopit nutnost interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu
  • Účastnici budou seznámení s možnosti práce jednotlivých subjektů, které vstupují do řešení krizí v rodině – role OSPOD, soudy, mediační centra, neziskové organizace apod.

  O lektorovi   Cena   Forma   Určeno pro   Přihláška   Více

Bc. Veronika Čtvrtlíková a Mgr. Soňa Janovská

Bc. Veronika Čtvrtlíková
Vystudovala Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého, obor sociální a charitativní práce, pracovala 9 let jako vedoucí opatrovnického oddělení na magistrátu města Olomouce. V současné době pracuje s rodinami v konfliktu, provází rodiče a děti rozvodovou situací, doprovází i děti v PP při asistovaném kontaktu s biologickou rodinou.

Mgr. Soňa Janovská
Vystudovala PdF MU Brno, obor VV a PVČ. Absolvovala 3 roky arteterapie na JCU České Budějovice, výcvik systemické koučování a sebezkušenostní výcvik v systemické terapii (Institut systemických studií Praha) a výcvik v telefonické krizové intervenci (LB Praha). Pracovala jako konzultant na Lince Bezpečí a v organizaci Pro Dialog v Praze. Aktuálně je studentkou II. fáze výcviku v procesově orientované psychologii. Působí jako odborná pracovnice pro rodiny v konfliktu v organizaci Náruč dětem, z.s.


cena: 2400 Kč
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Určeno pro: Sociální pracovníky

Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel.: 737 135 217
Přihlášky na e-mailu: eva.kopecka@narucdetem.cz

 

Přihláška

Powered by BreezingForms

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Kde brát víru a naději v krizových obdobích rodiny

  online vzdělávání    8. prosince 2021 | 16:00 - 18:00

Rodinné krize jsou problémem, který se dotýká téměř každého z nás. Vznikají díky různým událostem, které narušují vztahy uvnitř rodiny. Jedná se o velmi obsáhlé téma, do kterého můžeme zařadit manželskou krizi, domácí násilí, alkoholismus, gamblerství, delikvenci, ale i nepříznivé vztahy s ostatními členy rodiny a mnoho dalších. V rámci školení se zaměříme na situace, se kterými se v našich životech setkáváme nejčastěji a u kterých je současně velmi vysoká pravděpodobnost, že vyústí v rodinné krize.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Vystudovala Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého, obor sociální a charitativní práce, pracovala 9 let jako vedoucí opatrovnického oddělení na magistrátu města Olomouce. V současné době pracuje s rodinami v konfliktu, provází rodiče a děti rozvodovou situací, doprovází i děti v PP při asistovaném kontaktu s biologickou rodinou.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 2 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Spoluzávislost v náhradní rodinné péči

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro   16. listopadu 2021 | 9:00 - 12:00

Anotace:
Seminář nabídne témata o závislostech (alkohol, opiáty, hazardní hry), etapy závislosti, typické znaky a varovné signály závislosti, téma hranic, jak můžeme pomoci sobě - pěstounovi i dítěti v pěstounské péči.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Učí na UP Olomouc, je psycholog s výcvikem rodinné terapie, pracuje jako vedoucí poradny pro alkoholové a jiné závislosti v Poradně P-centrum v Olomouci.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Spoluzávislost v náhradní rodinné péči

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olom  9. listopadu 2021 | 9:00 - 12:00

Anotace:
Seminář nabídne témata o závislostech (alkohol, opiáty, hazardní hry), etapy závislosti, typické znaky a varovné signály závislosti, téma hranic, jak můžeme pomoci sobě - pěstounovi i dítěti v pěstounské péči.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Učí na UP Olomouc, je psycholog s výcvikem rodinné terapie, pracuje jako vedoucí poradny pro alkoholové a jiné závislosti v Poradně P-centrum v Olomouci.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Štefan Šarkőzy

Jaké je to projít náhradní rodinou - akce zrušena

  Vodní tvrz Jeseník, Rytířský sál, Zámecké náměstí 120, Jeseník  4. listopadu 2021 | 16:00

Z vlastní zkušenosti Vám bude přednášet PhDr. Štefan Šarkőzy


  O lektorovi   Určeno pro   Více

PhDr. Štefan Šarkőzy

Od narození do svých 3,5 let vyrůstal Štefan Šarkőzy v kojeneckém ústavu, poté v náhradní rodině v nevelké romské osadě na Slovensku. Nyní žije v Bratislavě. Věnuje se náhradní rodinné péči, romské veřejné politice a jak sám říká: „Strkám nos do všeho, kde cítím, že se páchá křivda“. Ve své praxi vzdělává děti i dospělé. Učil na základní i vysoké škole. Jeho klienty jsou lidé s běžnými problémy, náhradní rodiče, jejich děti i odborníci.


Určeno pro: Pěstouny

Doprovodný program pro děti:
Sokolníci a ukázky dravců, malování na obličej a další aktivity.

 

Mgr. Pavel Němčík

Emoce a Attachment

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  26. října 2021 | 9:00 - 12:00

Anotace:
Seminář se bude zaměřovat na prohloubení znalostí týkajících se poruch citového pouta u dětí v NRP a na porozumění primárním emocím (strach, stud, smutek), které se u dětí v NRP mají tendenci rozvíjet maladaptivním způsobem.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Pavel Němčík

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Petra Klevetová

Práva a povinnosti pěstounů

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  20. října 2021 | 16:00 - 19:00

Téma:
Vzdělávací seminář bude zaměřený na práva a povinnosti pěstouna, na sdílení zkušeností a diskuzi o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.                            


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Petra Klevetová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s. a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Pavel Němčík

Emoce a Attachment

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro   19. října 2021 | 9:00 - 12:00

Anotace:
Seminář se bude zaměřovat na prohloubení znalostí týkajících se poruch citového pouta u dětí v NRP a na porozumění primárním emocím (strach, stud, smutek), které se u dětí v NRP mají tendenci rozvíjet maladaptivním způsobem.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Pavel Němčík


Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Ivana Tihelková a Milan Tihelka

Podzimní víkendový pobyt pro pěstouny

  Hotel Valáškův grunt Kozov 7, 783 25 Bouzov  8. října 2021 – 10. října 2021

Téma vzdělávání: Podpora dětí v pěstounské péči ve škole.

 

Cena za ubytování:
dospělý: 500 Kč/den, děti do 10 let: 250 Kč/den

Cena za celodenní stravu:
Dospělý: 300/den, děti do 10 let 150/den
Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu neplatí nic

Za vzdělávání bude účtováno: 250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno: 150 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek prosím zasílejte na číslo účtu:  2101428101/2010, variabilní symbol: 810 do 30. 9. 2021.

Upozornění pro pěstouny: V případě, že budete chtít jít k volbám, je potřeba si vyřídit volební lístek. Volí se přímo v obci.

Přihlášky a informace: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198, e-mail: miluse.bradova@narucdetem.cz
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Na setkání s Vámi se těší organizátoři: Eva Kopecká, Miluše Bradová, lektoři Ivana Tihelková, Milan Tihelka a animátoři.


  O lektorovi   Určeno pro

Mgr. Ivana Tihelková a Milan Tihelka

Mgr. Ivana Tihelková - pracuje jako učitelka a vychovatelka na prvním stupni ZŠ. Působila jako vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenního a denního stacionáře pro klienty s těžkým kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Absolvovala výcvik Kraniosakrální terapie a Neuroenergetiká práce s tělem. V současnosti poskytuje supervize, podporu školským pracovníkům, rodičům a dětem. Působí především v Olomouckém kraji.

Milan Tihelka - pracuje jako kurátor pro mládež na Magistrátě města Olomouc. Spoluvytvářel a realizoval probační program pro mladistvé KOST. Je absolventem prvního ročníku výcviku: Neuroenergetická práce s tělem. Společně s manželkou realizovali tábory pro rodiče s dětmi. V rámci přednáškové činnosti přednáší pro asistenty pedagoga, školní metodiky prevence a výchovné poradce. Působí zejména v Olomouckém kraji. 


Určeno pro: Pěstouny

Mgr. Petra Klevetová

Práva a povinnosti pěstounů

   Nemocniční 270, Uničov (vstup vedle hlavního vchodu na Polikliniku)  1. října 2021 | 9:00 - 12:00

Téma:
Vzdělávací seminář bude zaměřený na práva a povinnosti pěstouna, na sdílení zkušeností a diskuzi o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.                             


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Petra Klevetová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s. a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Petra Klevetová

Práva a povinnosti pěstounů

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro   30. září 2021 | 9:00 - 12:00

Téma:
Vzdělávací seminář bude zaměřený na práva a povinnosti pěstouna, na sdílení zkušeností a diskuzi o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.                             


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Petra Klevetová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s. a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Petra Klevetová

Práva a povinnosti pěstounů

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  29. září 2021 | 9:00 - 12:00

Téma:
Vzdělávací seminář bude zaměřený na práva a povinnosti pěstouna, na sdílení zkušeností a diskuzi o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.                             


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Petra Klevetová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s. a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms