narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Kniha života

Seminář na objednávku

(Číslo akreditace: MPSV A2017/0077-SP/PC)
 

Obsah kurzu je rozdělen do dvou výukových dnů. V prvním jsou účastníci kurzu vedeni do sebezkušenosti a zážitku při vytváření své „Rodinné mapy“. Seznámí se se základními pojmy rodinné mapy (faktická přítomnost, vnímaná minulost, explorace rodinné mapy, kongruence, sebezáchovné pozice, sebeúcta). Rodinná mapa otevírá prostor pro další důležité téma kurzu a tím je „Jak mluvit s dítětem o jeho rodině“ a to jak v rámci tvorby rodinné mapy, tak v rámci tvorby Knihy života. Účastníci si vyzkouší praktické vedení takového rozhovoru v různých kontextech života dítěte. Rodinná mapa a sebezkušenost s vyprávěním vlastního příběhu pak vytváří přirozený most k tématu Kniha života. Kniha života je v našem kurzu chápána jako praktická pomůcka pro budování vlastní identity a vysoké sebeúcty dítěte, které zatím nemůže vyrůstat ve své rodině.

Druhý den se účastníci seznámí s možnostmi jak pomoci dítěti vyprávět jeho životní příběh a budovat jeho identitu pomocí Knihy života. Získají dostatečný teoretický rámec pro tuto metodu a prakticky si vyzkouší vytvořit různé části vlastní Knihy života. Účastníci budou pracovat od počátku v tzv. triadické reflexivní skupince, kde se budou průběžně střídat v rolích dítě – klíčový pracovník – pozorovatel (supervizor). Výstupem kurzu bude kompletní a reflektovaná rodinná mapa každého účastníka a praktický návod a další inspirace k vytváření Knihy života. Účastníci se naučí jak navázat vztah s dítětem a vytvořit bezpečný prostor pro práci s Rodinnou mapou a Knihou života. Klíčoví pracovníci se dozví, jak pěstounům předat informaci o tom, že informace o rodině dítěte neohrožují jejich rodičovskou pozici a že naopak může přispět k budování hlubokého vztahu, který dítě s tíživou minulostí potřebuje, aby mělo chuť vykročit do své budoucnosti. Naučí se, že vést diskuze související s událostmi v Knize života, které pomáhají dítěti vyjadřovat jeho pocity a postřehy a postupem času je zpracovávat a že dítě, které může projevit své pocity před “svým” člověkem se mnohem rychleji může “uzdravovat” a “léčit” z prožitých (prožívaných) bolestí.

Cílová skupina: Kurz je určen pro sociální pracovníky doprovázející pěstounské rodiny, klíčové výchovné osoby pečující o děti v ústavní péči a pro pěstouny.  

Lektor: Mgr. Martin Bušina

Téma vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 16 hodin

Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cz

Tel.: 604 190 198

Nejbližší akce

Svoboda a hranice ve výchově dítěte

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc
  28. února 2020 | 9:00 - 12:00


Jak doprovázet děti při setkání se smrtí

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc
  6. března 2020 | 9:00 - 15:00


Most doprovázení

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc
  17. března 2020 – 18. března 2020