narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Sociálně právní ochrana dětí a související vybrané otázky

Seminář na objednávku

(Číslo akreditace: MPSV-2016/0363-SP/VP)

Celý třídenní kurz „SPOD a související vybrané otázky“ bude zaměřen na prohlubování znalostí ve vybraných oblastech práva a na posílení dovednosti aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu. Úvodní setkání bude věnováno roli OSPOD při řešení problematicky probíhajícího styku a důraz bude kladen na jednotlivé nástroje sociálně-právní ochrany. Stěžejním tématem navazujícího setkání budou předběžná opatření, jako například předběžné opatření dle ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních a jejich úskalí. Obsah setkání bude zaměřen na výklad neurčitých právních pojmů, i na praktické otázky související s tím, kdy je vhodné předběžné opatření navrhnout či podpořit. Závěrečné setkání bude zaměřeno prakticky, a to na aplikaci správního řádu v činnosti OSPOD.

 Lektoři: Mgr. Margarita Pátíková, Mgr. Jiří Šamánek

 Akreditovaný seminář MPSV v rozsahu 24 hodin

 Cena:  6500 Kč (cena zahrnuje lektorné, ubytování, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře v rozsahu 24 hodin)

 Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cztel.: 774  419  913, 604 190 198

Nejbližší akce

Bezpečně na internetu - kyberšikana, seminář v Prostějově

   Vzdělávací místnost organizace Centrum pro rodinu Náměstí J. V. Sládka 2 Prostějov – Krasice
  21. ledna 2019 | 9:00 - 12:00


Bezpečně na internetu - kyberšikana, seminář v Litovli

  nám. Př. Otakara 777, Litovel (budova vpravo vedle radnice, zasedací místnost v přízemí vlevo)
  25. ledna 2019 | 9:00 - 12:00