narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

  • PěstouniDoprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
    více
  • VzděláváníOrganizujeme a pořádáme vzdělávací akce především formou odborných přednášek, workshopů, jednodenních rodinných akcí a vzdělávacích pobytů – a to jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost (pedagogické nebo sociální pracovníky)
    více
Pěstouni1 Vzdělávání2 3

Nejbližší akce

Pro pěstouny
Poradenská skupina pro dospívající

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Následující poradenská skupina dospívajících

  Palachovo náměstí 1 Olomouc  11. 11. 2023

Skupina je určena pro dospívající od 12 – 17 let věku.

Počet vyhrazen pro: 5-10 dospívajících.


  O lektorovi

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides


Pro sociální pracovníky

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

Terapeutické rodičovství

  Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s. Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc  24. 1. 2024 – 31. 1. 2024

Úvodní vzdělávací program pro sociální pracovníky, odborné pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP. Jedná se o 48 vyučovacích hodin, číslo akreditace MPSV A2021/0297-SP.

ANOTACE PROGRAMU

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění a možnost praktického využití principů terapeutického rodičovství, které umožňuje zvládat obtíže dětí, které byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření citového pouta. Program zahrnuje teoretické poznatky i praktické dovednosti a provází účastníky základními principy terapeutického rodičovství – rodič jako bezpečná základna pro dítě, rozvíjení intersubjektivního vztahu rodiče s dítětem, schopnost mentalizace, postoj PACE - hravost, přijetí, empatie a zvídavost, stanovování limitů a obnova vztahu. Program je koncipován tak, aby účastníci mohli nové poznatky aktivně přenášet do rodin, se kterými pracují a pomáhali tak náhradním rodičům lépe reagovat na zjevné i skryté potřeby dětí s vývojovým traumatem a nejistou citovou vazbou. Program zahrnuje také praktický nácvik vhodných výchovných intervencí. 

Termíny: 25. 10. – 27. 10. 2023 a 24. 1. – 26. 1. 2024


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Přihláška   Více

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

LEKTORKY

PaedDr. Petra Pávková, lektorka

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte.

PhDr. Jana Kovařovicová, psycholožka, terapeutka, lektorka

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna).


cena: 12.500,- Kč
Časová dotace: 48 hodin

Přihlášky:

Cena vzdělávacího programu: 12.500,- Kč

Přihlášky zasílejte na e-mail eva.kopecka@narucdetem.cz, pokud budete chtít vystavit fakturu, zašlete s přihláškou fakturační údaje, na které fakturu vystavíme.

Bankovní údaje:

Závazně přihlášeni budete po provedení platby.

Číslo účtu: 2301537206/2010

Variabilní symbol: 251023

Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel. 737135217

Nejnovější fotky


Nejnovější články, videa & audia

Stánek s punčem

  23. 11. 2023

Věděli jste, že nezisková organizace "Dobré místo pro život" každý rok propůjčuje stánek s...
více

Jak vypadá pěstounská péče na přechodnou dobu v České republice?

  16. 11. 2023

Přečtěte si první podrobnou analýzu přechodné pěstounské péče u nás, která vznikala 14 let sběrem dat o přibližně tisícovce dětí, jež prošly tímto typem péče.   https://dobrarodina.cz/.../analyza-prinasi-ucelena-data.../
více

Fond pomoci olomouckým dětem

  16. 10. 2023

Fond pomoci olomouckým dětem vyhlašuje novou výzvu na podání žádosti o dary z rozpočtu města...
více