narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

 • PěstouniDoprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
  více
 • VzděláváníOrganizujeme a pořádáme vzdělávací akce především formou odborných přednášek, workshopů, jednodenních rodinných akcí a vzdělávacích pobytů – a to jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost (pedagogické nebo sociální pracovníky)
  více
Pěstouni1 Vzdělávání2 3

Nejbližší akce

Poradenská skupina pro dospívající

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Následující poradenská skupina dospívajících

  Palachovo náměstí 1 Olomouc  20. 5. 2023

Skupina je určena pro dospívající od 12 – 17 let věku.

Počet vyhrazen pro: 5-10 dospívajících.


  O lektorovi

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides


Pro pěstouny

Mgr. Pavel Němčík

Vzdělávání pro pěstouny - u moře na ostrově Djerba

  Djerba resort  5. 6. 2023 – 11. 6. 2023

LETNÍ VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO PĚSTOUNY U MOŘE

Podrobný program

5.6. - 9.6. 2023

Ostrov Djerba, Djerba resort

lektor vzdělávání: Mgr. Pavel Němčík

garant programu pro děti:
Gabriela Zajíčková a animátoři

PONDĚLÍ 5.6.2023

Společný příjezd, registrace, ubytování

úterý 6.6.2023

9:00 – 12:00

Vzdělávání pro pěstouny – téma: Terapeutické rodičovství 1 / Uvedení do problematiky - vývojové trauma: jeho principy a projevy Aktivity pro děti – animátoři

12:00 – 15:00: oběd, relaxace

15:00 – 18:00

Vzdělávání pro pěstouny - téma: Uvedení do problematiky práce se zraněnou emocionalitou dítěte v NRP

Aktivity pro děti – animátoři

středa 7.6.2023

9:00 – 12:00

Vzdělávání pro pěstouny – téma: Terapeutické rodičovství 2 / Základní principy práce s projevy traumatu u dítěte v NRP/ Prohloubení kompetencí náhradních rodičů při zvládání náročných situací s dítětem.

Aktivity pro děti – animátoři

12:00 – 15:00: oběd, relaxace

15:00 – 18:00

Vzdělávání pro pěstouny – téma: Práce s vlastní emocionalitou u náhradního rodiče / Možnosti zvládání stresových situací a práce s vlastní zátěží

Aktivity pro děti – animátoři

čtvrtek 8.6.2023

8:00 – 14:00

Vzdělávání pro pěstouny – téma: nácvik komunikace a trávení volného času pěstouna a dítěte

pátek 9.6.2023

9:00 – 12:00

vzdělávání pro pěstouny – téma: Kazuistika: ošetření pěstouna jako podmínka pro společnou práci s dítětem

Aktivity pro děti – animátoři

 

12:00 – 15:00: oběd, relaxace

15:00 – 18:00

Vzdělávání pro pěstouny - téma: Kazuistiky/ Závěrečná společná reflexe

Aktivity pro děti – animátoři

 

Těší se na vás: Eva Kopecká, Pavel Němčík, Miluše Bradová, Gabriela Zajíčková, Eva Protivová, Petra Pitrová, Roman Pitr, Pavlína Hrdličková.

Kontakt: Miluše Bradová, tel. 604 190 198, Eva Kopecká, tel. 737 135 217


  O lektorovi

Mgr. Pavel Němčík

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.


Pro pěstouny

Mgr. Milan Tihelka a Mgr. Ivana Tihelková

Letní vzdělávání pěstounů - Kozov

  Kozov Valáškův grunt  1. 8. 2023 – 3. 8. 2023

Letní víkendový pobyt pro pěstouny

TÉMA: Zdrojování v životě pěstouna

Lektoři: Mgr. Milan Tihelka a Mgr. Ivana Tihelková

Cena za stravu za 3 dny:

 • Dospělý: 1. 010,- Kč
 • Dítě (3-10 let): 710 Kč

Cena za ubytování:

 • Dospělý za jednu noc: 500,- Kč
 • Dítě za jednu noc: 350 Kč, dítě do 3 let bez nároku na ubytování zdarma
 • Po dohodě se lze přihlásit i na kratší časový úsek

Za vzdělávání bude účtováno: 300 Kč/hodina

Za hlídání dětí bude účtováno: 250 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek prosím zasílejte na číslo účtu: 2101428101/2010, variabilní symbol: 810 do 15. 7. 2023.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz

Na setkání s Vámi se těší organizátoři: Eva Kopecká, Miluše Bradová, lektoři a animátoři.


  O lektorovi   Přihláška

Mgr. Milan Tihelka a Mgr. Ivana Tihelková


Nejnovější fotky


Nejnovější články, videa & audia

Terapeutické rodičovství se Sarah Naish

  16. 5. 2023

Už jste slyšeli o terapeutickém rodičovství? Pokud ne, tak si pusťte toto krátké video, kde se...
více

Safezona

  21. 4. 2023

Bezpečné místo pro mladé, kde najdeš informace týkající se duševního zdraví, prevence...
více

Základem všeho je dobrá informovanost

  20. 4. 2023

Setkání Doprovázejících organizací, které se uskutečnilo na konci března 2023 v historické...
více