narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Rodinné prostředí místo ústavní péče – inspirativní zahraniční praxe

  30. dubna 2021

Právo na dětství.cz – V pátek 26. 3. 2021 představily pracovnice organizace Lumos týmu odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR inspirativní praxi ze zahraničí (Slovensko, Irsko, Velká Británie) i ČR v zabezpečování péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

Více na: www.pravonadetstvi.cz/aktuality/rodinne-prostredi-misto-ustavni-pece-inspirativni-zahranicni-praxe.html

Nejbližší akce

Gabriela Zajíčková, Mgr. Petra Klevetová, Bc. Pavlína Hrdličková, Mgr. Roman Pitr

Klubík pro děti

Seminář na objednávku


Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Poradenská skupina pro dospívající

  Olomouc Palachovo náměstí 1
  4. června 2022 | 10:00 - 12:00


PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

Úvod do teorie vztahové vazby

  online vzdělávání
  6. června 2022