narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Den otevřených dveří v Prostějově

  Žižkovo nám. 7 Prostějov  13. září 2022 | 10:00 - 16:00

Zveme Vás s otevřenou Náručí. Přijďte s námi chvíli pobýt. Dejte nám příležitost osobně poděkovat a zároveň posdílet, co jsme za rok zvládli a co plánujeme dalšího. Rádi se setkáme s novými zájemci o pěstounství a předáme jim informace k NRP. Těšíme se na Vás s dobrým občerstvením.


  Určeno pro
Určeno pro: Pro veřejnost

Den pro rodinu vlastní i náhradní

  Smetanovy sady Olomouc  11. září 2022 | 9:30 - 16:00

Den pro rodinu vlastní i náhradní 

- vstup zdarma 

Program:

 • 09:30 BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA – HLAVNÍ ZÁVOD
 • 10:30 VYSTOUPENÍ GYMNASTEK Z GK VELKÝ TÝNEC A SK MG OLOMOUC, TANEČNÍ WORKSHOP PRO VEŘEJNOST
 • 11:15 BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA – DĚTSKÝ ZÁVOD 12:00 BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA – ZÁVOD PRO RODINY
 • 12:30 VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA ŠANCE
 • 13:30 POHÁDKA – DIVADLO TRAMTÁRIE
 • 15:00 ANNA JULIE SLOVÁČKOVÁ

HUDBA, SOUTĚŽE, OBČERSTVENÍ, POKUSY Z PEVNOSTI POZNÁNÍ.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.


  Určeno pro
Určeno pro: Pro veřejnost

Den otevřených dveří

  Olomouc Palachovo náměstí 1  8. září 2022 | 10:00 - 16:00

Zveme Vás s otevřenou Náručí.

Přijďte s námi chvíli pobýt. Dejte nám příležitost osobně poděkovat a zároveň posdílet, co jsme za rok zvládli a co plánujeme dalšího. Rádi se setkáme s novými zájemci o pěstounství a předáme jim informace k NRP. Těšíme se na Vás s dobrým občerstvením :)

HOST: PhDr. Štefan Šarkozy
beseda od 10:00 hodin

Od narození do svých 3,5 let vyrůstal v kojeneckém ústavu, poté v náhradní rodině v nevelké romské osadě na Slovensku. Nyní žije v Bratislavě. Věnuje se náhradní rodinné péči a romské veřejné politice.


  Určeno pro
Určeno pro: Pro veřejnost

Letní víkendový pobyt pro pěstouny

  5. srpna 2022 – 7. srpna 2022


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Letní víkendový pobyt pro pěstouny

  Hotel Valáškův grunt Kozov 7  5. srpna 2022 – 7. srpna 2022

Letní víkendový pobyt pro pěstouny

Téma: Rodina jako sociální děloha

CENA ZA STRAVU ZA 3 DNY:

 • Dospělý: 1.010,- Kč
 • Dítě (3-10 let): 710 Kč

UBYTOVÁNÍ

 • Dospělý za jednu noc: 500,- Kč
 • Dítě za jednu noc: 350 Kč, dítě do 3 let bez nároku na ubytování zdarma
 • Po dohodě se lze přihlásit i na kratší časový úsek

Za vzdělávání bude účtováno: 300 Kč/hodina

Za hlídání dětí bude účtováno: 250 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek prosím zasílejte na číslo účtu: 2101428101/2010, variabilní symbol: 810 do 15. 7. 2022.


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Mgr. Hana Heindorferová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.

PhDr. David Cihák

Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.


Časová dotace: 18 hodin
Určeno pro: Pro pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Pavel Němčík

Letní pobyt u moře | ITÁLIE

  Italy, Mattinata  13. června 2022 – 22. června 2022

Po úspěšném zájezdu do Itálie v roce 2019 s možností vzdělávání, jsme bohužel vzhledem k pandemické situaci museli zájezd pro rok 2020 a 2021 zrušit. Pro rok 2022 jsme již zoceleni a nyní máme i jisté zkušenosti s cestováním v covidové době, proto jsme se rozhodli zájezd opět zrealizovat. Zájezd organizujeme do Itálie, oblasti Gargano, městečko Mattinata v areálu Villaggio Riccio.


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Pavel Němčík

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.


cena: 9.300,- Kč za osobu od 2 let věku. Cena za dítě do 1,9 roku činí 3500,-Kč (sedadlo v autobuse)
Určeno pro: Pěstounské rodiny s dětmi

Cena obsahuje:

Ubytování 7 nocí: apartmány 4 lůžkové s možností 1-2 přistýlek (2 oddělené ložnice), vybavené kuchyňkou s lednicí a vlastním sociálním zařízením.

Strava: Plná penze (Jídlo připravuje český kuchař).

Pojištění CK proti úpadku.

Doprava: autobusem z Olomouce.

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

Úvod do teorie vztahové vazby

  online vzdělávání    6. června 2022

Podmínkou účasti vzdělávacího programu „Terapeutické rodičovství,“ je absolvování jednodenního semináře Ůvod do teorie vztahové vazby. Přihlášky zasílejte na e-mail nejpozději do 10. 6. 2022. Závazně přihlášeni budete po provedení platby, na číslo účtu: 2001870963/2010, variabilní symbol: 1462022. Úvodní vzdělávací program pro sociální pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP. Číslo akreditace MPSV A2018/0665.


  O lektorovi   Cena   Forma   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

PhDr. Jana Kovařovicová

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna). Je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP.

PaedDr. Petra Pávková

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu.


cena: 1.750,- Kč
On-line
Určeno pro: Pro sociální pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP

Pokud budete chtít vystavit fakturu, zašlete s přihláškou fakturační údaje, na které fakturu vystavíme. Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel. 737 135 217.

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Poradenská skupina pro dospívající

  4. června 2022


  O lektorovi   Určeno pro

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Mgr. Anežka Petrová: Absolventka bakalářského studia v oboru sociální a charitativní práce a následně magisterského titulu v oboru sociální pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala jako dobrovolník v dětském domově v Olomouci a v Centru sociálních služeb.

Mgr. Radek Baselides: Absolvent doktorského studia pedagogické fakulty Slezské univerzity v Katovicích. Aktuálně sociální pracovník poradny SPOLU. V minulosti terapeutem VSČR, sociální pracovník NRP, vychovatel mládeže VÚ Ostrava. Prošel sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem.


Určeno pro: Pro dospívající z pěstounských rodin

Mgr. Ivana Tihelková, Milan Tihelka

Jak podpořit děti v pěstounské péči ve škole

  Olomouc Palachovo náměstí 1  25. května 2022 | 9:00 - 12:00

Vzdělávání pro pěstouny

Mgr. Ivana Tihelková - pracuje jako učitelka a vychovatelka na prvním stupni ZŠ. Působila jako vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenního a denního stacionáře pro klienty s těžkým kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Absolvovala výcvik Kraniosakrální terapie a Neuroenergetiká práce s tělem. V současnosti poskytuje supervize, podporu školským pracovníkům, rodičům a dětem. Působí především v Olomouckém kraji.

Milan Tihelka - pracuje jako kurátor pro mládež na Magistrátě města Olomouc. Spoluvytvářel a realizoval probační program pro mladistvé KOST. Je absolventem prvního ročníku výcviku: Neuroenergetická práce s tělem. Společně s manželkou realizovali tábory pro rodiče s dětmi. V rámci přednáškové činnosti přednáší pro asistenty pedagoga, školní metodiky prevence a výchovné poradce. Působí zejména v Olomouckém kraji.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Ivana Tihelková, Milan Tihelka


cena: 250,- Kč, Cena pro pěstouny doprovázené Náručí dětem zdarma.
Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Ivana Tihelková, Milan Tihelka

Jak podpořit děti v pěstounské péči ve škole

  Prostějov - Žižkovo náměstí 7  24. května 2022 | 15:00 - 18:00

Vzdělávání pro pěstouny 

Mgr. Ivana Tihelková - pracuje jako učitelka a vychovatelka na prvním stupni ZŠ. Působila jako vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenního a denního stacionáře pro klienty s těžkým kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Absolvovala výcvik Kraniosakrální terapie a Neuroenergetiká práce s tělem. V současnosti poskytuje supervize, podporu školským pracovníkům, rodičům a dětem. Působí především v Olomouckém kraji.

Milan Tihelka - pracuje jako kurátor pro mládež na Magistrátě města Olomouc. Spoluvytvářel a realizoval probační program pro mladistvé KOST. Je absolventem prvního ročníku výcviku: Neuroenergetická práce s tělem. Společně s manželkou realizovali tábory pro rodiče s dětmi. V rámci přednáškové činnosti přednáší pro asistenty pedagoga, školní metodiky prevence a výchovné poradce. Působí zejména v Olomouckém kraji.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Ivana Tihelková, Milan Tihelka


cena: 250,- Kč, Cena pro pěstouny doprovázené Náručí dětem zdarma.
Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

Den rodin

  Zoo Olomouc  15. května 2022 | 10:00 - 16:00

Vstup do ZOO pro všechny děti zdarma. Zvyhodněné vstupné do lanáčku pro držitele rodinných pasů.

PROGRAM:

• Divadelní a hudební představení pro děti
• Soutěž Cesta rodin za poznáním
• Historie a současnost náhradní rodinné péče
• Malování na obličej
• Komentované krmení

Facebook odkaz na událost


  Určeno pro
Určeno pro: Veřejnost

Mgr. Radek Baselides Ph.D.

Finanční gramotnost dětí | OLOMOUC

  Náruč dětem, Palachovo náměstí 620/1, Olomouc  9. března 2022 | 15:00 - 18:00

Žijeme v moderní době, kdy na nás útočí přehršel reklam a věcí. Lidé se ženou za majetkem a úspěšnost jednotlivce se měří hodnotou vydělaných finančních prostředků. Jsme připraveni čelit této novodobé výzvě a mluvit s našimi dětmi o penězích? Umíme hospodárně nakládat se svěřenými finančními prostředky? Jsme schopní racionálně plánovat svoje výdaje? Učíme děti finanční gramotnosti? Na tyto a další otázky se pokusíme najít odpovědi během našeho společného setkání.


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Radek Baselides Ph.D.

 • absolvent pedagogické fakulty, 
 • dlouholetá praxe doprovázení pěstounských rodin, 
 • přímá práce s mládeží ve výchovném ústavu a nízkoprahovém zařízení,
 • lektorská a poradenská činnost. 

cena: 250 Kč za hodinu
Určeno pro: pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. a PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Zimní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Lázně Slatinice, Penzion Majorka  25. února 2022 – 27. února 2022

Témata vzdělávání:
Jak rozvinout identitu dítěte

Poplatky za pobyt
Cena ubytování dospělí                     1042 Kč/celý pobyt
(hradí doprovázející organizace pro pěstouny, kteří si plní povinné vzdělávání)

Cena ubytování děti od 3 do 12 let   600 Kč/celý pobyt
(hradí doprovázející organizace pro dítě pěstouna)

Poplatky za stravu
Cena dospělí                                    1440 Kč/celý pobyt
Cena děti od 3 do 12 let 1033 Kč/celý pobyt
Cena děti do 3 let                           zdarma

Vzdělávání a další služby
Za vzdělávání bude účtováno       250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno      250 Kč/hodina
(hradí doprovázející organizace)

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Poplatek za stravu prosím, uhraďte nejpozději do 20. 2. 2022 na účet 2101428101/2010, variabilní symbol uveďte: 2502. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a název své doprovázející organizace.


  O lektorovi   Přihláška   Více

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. a PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí.V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.
Učí na UP Olomouc, je psycholog s výcvikem rodinné terapie, pracuje jako vedoucí poradny pro alkoholové a jiné závislosti v Poradně P-centrum v Olomouci.


Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz

Kontaktní osoba:
Miluše Bradová, tel.: 604 190 198
E-mail: miluse.bradova@narucdetem.cz


Zodpovědná osoba:
Eva Kopecká, tel.: 737 135 217
E-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz


Pro dobu mimo vzdělávání je možno si objednat masáže.

Na setkání s Vámi se těší tým organizace Náruč dětem, z.s.

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Petra Klevetová

Práce s dětskými emocemi

  Nemocniční 270, Uničov (vstup vedle hlavního vchodu na Polikliniku)  17. února 2022 | 9:00 - 12:00

Seminář pro pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Petra Klevetová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s. a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.


cena: 250 Kč za hodinu
Určeno pro: pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms