narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Marek Herman & Jiří Halda

Čeho se bojíme a čemu věříme

  Kino Metropol, Sokolská 572/25, 779 00 Olomouc  16. září 2021 | 16:00

Vstupenky z původního termínu zůstávají v platnosti.

Zveme vás na přednášku, kde zavládne pohodová atmosféra, lektoři budou mluvit o tom, co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží. A co můžeme udělat, abychom to za žádnou cenu neminuli.


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Více

Marek Herman & Jiří Halda


cena: 270 Kč
Určeno pro: Veřejnost

Na akci bude možné zakoupit knihu lektorů za zvýhodněnou cenu 150 Kč a získat osobní věnování.

Přednáška je určen a pro dospělé! Prosíme, přijďte bez dětí.

Den pro rodinu vlastní i náhradní

  Smetanovy Sady, Olomouc  12. září 2021 | 9:30 - 16:00


  Více

Již tradiční příjemný den plný zábavy připravuje Olomoucký kraj ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a dalšími organizacemi, které pracují s pěstounskými rodinami. S radostí vás zveme na oblíbenou akci pro rodiny vlastní a náhradní, která se koná 12. 9. 2021 od 9:30 hodin do cca 16:00 hodin ve Smetanových sadech v Olomouci.

Program:
9:30 - Běh pro paměť národa – hlavní závod
10:30 - Workshop a taneční vystoupení – Capoeira Vem Camará
11:00 a 13:00 - Besedy s pěstouny (Fontána)
11:15 - Běh pro paměť národa – dětský závod
12:00 - Běh pro paměť národa – závod pro rodiny
12:30 - Pohádka – Divadlo Tramtárie
13:00 - Vystoupení skupiny DDM Olomouc
14:00 - Pokusy z Pevnosti poznání
15:00 - Voxel

Den otevřených dveří

  Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  9. září 2021 | 10:00 - 17:00

V rámci celorepublikové akce „Týden pěstounství“ Vás zveme k nám na: Den otevřených dveří. Přijďte s námi chvíli pobýt, dejte nám příležitost osobně poděkovat a zároveň posdílet, co jsme za rok zvládli a co plánujeme dalšího.

Těšíme se na Vás s dobrým občerstvením :-)


PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Letní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Turistická základna Pohořany u Olomouce  30. července 2021 – 1. srpna 2021

Téma: Co si s sebou přináší dítě do náhradní rodiny


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Více

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí. V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.


Časová dotace: 18 hodin
Určeno pro: Pěstouny

Cena za ubytování: 220 K /noc
Cena za celodenní stravu:
Dospělí:
210 Kč/den
Děti (3 – 12 let): 170 Kč/den

Za vzdělávání bude účtováno: 250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno: 150 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 20. 7. 2021 na účet 2101428101/2010, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel. 604 190 198
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Na setkání s Vámi se těší organizátoři: Eva Kopecká, Miluše Bradová, lektorka:Eva Klimentová a animátoři.

Ivana Tihelková a Milan Tihelka

Podpora dětí s náročným chováním ve škole

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro   28. června 2021 | 9:00 - 12:00

Téma: máte dítě v péči, které prošlo traumatem a chtěli by jste mu pomoci, aby se mu dařilo lépe i ve škole?


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Více

Ivana Tihelková a Milan Tihelka

Ivana Tihelková - pracuje jako učitelka a vychovatelka na prvním stupni ZŠ. Působila jako vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenního a denního stacionáře pro klienty s těžkým kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Absolvovala výcvik Kraniosakrální terapie a Neuroenergetiká práce s tělem. V současnosti poskytuje supervize, podporu školským pracovníkům, rodičům a dětem. Působí především v Olomouckém kraji.

Milan Tihelka - pracuje jako kurátor pro mládež na Magistrátě města Olomouc. Spoluvytvářel a realizoval probační program pro mladistvé KOST. Je absolventem prvního ročníku výcviku: Neuroenergetická práce s tělem. Společně s manželkou realizovali tábory pro rodiče s dětmi. V rámci přednáškové činnosti přednáší pro asistenty pedagoga, školní metodiky prevence a výchovné poradce. Působí zejména v Olomouckém kraji.  


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Ivana Tihelková a Milan Tihelka

Podpora dětí s náročným chováním ve škole

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  24. června 2021 | 9:00 - 12:00

Téma: máte dítě v péči, které prošlo traumatem a chtěli by jste mu pomoci, aby se mu dařilo lépe i ve škole?


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Ivana Tihelková a Milan Tihelka

Ivana Tihelková - pracuje jako učitelka a vychovatelka na prvním stupni ZŠ. Působila jako vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenního a denního stacionáře pro klienty s těžkým kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Absolvovala výcvik Kraniosakrální terapie a Neuroenergetiká práce s tělem. V současnosti poskytuje supervize, podporu školským pracovníkům, rodičům a dětem. Působí především v Olomouckém kraji.

Milan Tihelka - pracuje jako kurátor pro mládež na Magistrátě města Olomouc. Spoluvytvářel a realizoval probační program pro mladistvé KOST. Je absolventem prvního ročníku výcviku: Neuroenergetická práce s tělem. Společně s manželkou realizovali tábory pro rodiče s dětmi. V rámci přednáškové činnosti přednáší pro asistenty pedagoga, školní metodiky prevence a výchovné poradce. Působí zejména v Olomouckém kraji.  


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Martina Březinová

Jak může HRA pomoci dětem v pěstounské péči

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  27. května 2021 | 15:00 - 18:00

Anotace:
Hra je přirozenou součástí dětského světa, dítě v ní získává důležité zkušenosti pro svůj život a zároveň se v ní může vyrovnávat s těžkostmi, které je v životě potkávají.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Martina Březinová

Dětská terapeutka, lektorka, působila v neziskové organizaci Dům tří přání v Praze, v Olomouci spolupracovala s Maltézskou pomocí, Triádou a v Poradně pro dívky a ženy. Má bohaté zkušenosti s využíváním terapie s dětmi v pěstounských rodinách.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Martina Březinová

Jak může HRA pomoci dětem v pěstounské péči

   Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro   20. května 2021 | 15:00 - 18:00

Anotace:
Hra je přirozenou součástí dětského světa, dítě v ní získává důležité zkušenosti pro svůj život a zároveň se v ní může vyrovnávat s těžkostmi, které je v životě potkávají.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Martina Březinová

Dětská terapeutka, lektorka, působila v neziskové organizaci Dům tří přání v Praze, v Olomouci spolupracovala s Maltézskou pomocí, Triádou a v Poradně pro dívky a ženy. Má bohaté zkušenosti s využíváním terapie s dětmi v pěstounských rodinách.


cena: 250 Kč / hodina
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Vývoj vztahů v rodině pro využití v sociální práci

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  19. května 2021 – 20. května 2021

Anotace (akreditace č.A2020/0659-SP/VP)

Hlavním cílem kurzu je přiblížit účastníkům rozličné vztahy v rodině a také jejich vývoj v čase - mezi rodiči a dětmi, vztahy v jednotlivých rodinných subsystémech – mezi rodiči (prolnutost partnerství a rodičovství), mezi dětmi navzájem a také mezigenerační vztahy. Kurz je určen primárně sociálním pracovníkům a i dalším odborníkům např. psychologům, pracujícím v oblasti rodinného poradenství, sociálně právní ochrany, sociálních služeb, sociálně zdravotnických zařízení, v paliativní péči, v oblasti náhradní rodinné péče.

Na všechny rodinné vztahy se díváme prismatem teorie „Rodina jako sociální děloha“ V.Chvály a L. Trapkové. Hlubší pochopení vývoje vztahů v rodině přinese účastníkům kurzu širší možnost pochopení toho, co se v rodinách, které z různého důvodu vyhledaly jejich pomoc, děje.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Mgr. Hana Heindorferová
Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.

PHDr. David Cihák
Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.


cena: 3 500 Kč
Časová dotace: 16 hodin
Určeno pro: Sociální pracovníky a psychology

Přihlášky   
Přihlásit se můžete online na www.narucdetem.cz, na e-mailu eva.kopecka@narucdetem.cz nebo telefonicky: 737 135 217.

Účastník vzdělávací akce je povinen před zahájením kurzu provést řádně úhradu. Kurzovné se hradí převodním příkazem na základě zálohové faktury. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením vzdělávací akce. Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. Pracovní den před zahájením kurzu. Bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením semináře, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

Organizační změny
Vyhrazujeme si právo změny termínu a místa konání či zrušení vzdělávací akce z organizačních, provozních důvodů nebo opatření vlády ČR. Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí.

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Vnitřní svět dítěte v NRP (jeho intrapsychický prostor)

  online vzdělávání    10. dubna 2021 | 9:00 - 15:00

Témata:
Prožívání dítěte v NRP
Výchovné postupy směřující k žádoucímu psychickému zrání dítěte
Fantazie, strachy a představy dítěte v NRPZáklady empatické výchovy


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Mgr. Hana Heindorferová
Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.

PHDr. David Cihák
Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 6 hodin vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Michal Dubec

Vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  6. duben 2021 | 9:00 - 15:00

Seznámíme se s principy vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím vlastní komunikace (kontrolované odžívání vlastních emocí, používání objektivního jazyka, vědomé přepínání mezi vedením a řízením lidí, konstruktivní zvládání výmluv, zvládání manipulací včetně automanipulací).

Obsah setkání je vystavěn na základě sdílení konkrétních situací např.:
Klient dostává odpovědnost za své chování mimo sebe: „Oni to dělají také“.
Klient používá manipulativní kritiku: „Vy na mně nevidíte nic dobrého“.
Klient dělá něco, co je nám nepříjemné, například na setkání chodí opakovaně pozdě.

Do těchto situací promítneme poznatky o fungování mozku (princip emočního a racionálního zpracování slov a jednání) a budeme v nich trénovat, jak vést klienty k odpovědnosti za jejich chování a k samostatnosti (být dostatečně důrazný a současně komunikovat formou, která se nedotýká statutu, jistoty, autonomie, důvěry a férovosti a neblokuje tak přemýšlení klientů o vlastním chování).

Čím se konkrétně budeme na setkání zabývat:
Seznámíme se s tím, jak fungují vztahové signály při komunikaci a procvičíme se v jejich vnímání.
Seznámíme se se základními lidskými sociálními potřebami (status, autonomie, důvěra férovost) a s potřebou jistoty. Předvedeme si, jak funguje náš mozek, pokud jsou tyto potřeby v důsledku vztahově rizikové komunikace (hodnocení, interpretace, mentorování, popírání vidění světa) ohrožovány.
Osvojíme si konkrétní principy, které slouží k vedení klientů k odpovědnosti za chování a samostatnosti (objektivní jazyk, sebeotevření, otázky směřující k vyjasnění potřeb, vědomé kontrolované odžívání vlastních negativních emocí, vědomé přepínaná mezi vedením a řízením lidí).


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Michal Dubec

Je učitel s dvacetiletou praxí. Učil 9 let na základní škole, dále na gymnáziu a na vysokých školách (ZČU, ČVUT). V Současné době učí v programu Učitel naživo. Zabývá se vedením lidí (žáků, studentů a dospělých) k samostatnosti a k odpovědnosti za chování, prací se skupinovou dynamikou, prací s emocemi a sebepoznáváním.

Vede programy pro rozvoj členů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea), učitelů a vedení základních a středních škol. Píše materiály a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou. Vytvořil online kurz, který je zdarma přístupný na www.seduo.cz. a několik výukových videí přístupných na Youtube.

V soukromém životě se vášnivě věnuje běhání, vyřezávání ze dřeva a ochutnávání kávy.


cena: 1 750 Kč
Časová dotace: 6hodinový seminář
Určeno pro: sociální pracovníci, doprovázející pracovníci

Více informací: eva.kopecka@narucdetem.cz, tel.: 737 135 217

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Jiří Halda

KARANTÉNA a jak v ní zůstat naživu, webinář

  online vzdělávání    25. března 2021 | 17:00

Dozvíte se, co můžete udělat pro to, abyste karanténu a celý krizový scénář společnosti přežili ve zdraví, jak důležité je, nedělat v takové situaci klíčová rozhodnutí a jak podstatní jsou pro nás blízcí lidé, když se nesmí to, co obvykle smíme…


  O lektorovi   Cena   Forma   Přihláška   Více

Mgr. Jiří Halda

Speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut.


cena: 200 Kč
V den přednášky bude na Váš e-mail zaslán link na ZOOM

Zakoupením vstupenky se přihlašujete na akci. Částku pošlete na účet 2101428101/2010,
variabilní symbol: 253, do zprávy pro příjemce napište svoji e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán v den přednášky link na ZOOM.

Další informace:
E-mail:
narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 731 186 322

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Jiří Halda

KARANTÉNA a jak v ní zůstat naživu, přednáška pro pěstouny

  online vzdělávání    25. března 2021 | 17:00

Dozvíte se, co můžete udělat pro to, abyste karanténu a celý krizový scénář společnosti přežili ve zdraví, jak důležité je, nedělat v takové situaci klíčová rozhodnutí a jak podstatní jsou pro nás blízcí lidé, když se nesmí to, co obvykle smíme…


  O lektorovi   Cena   Forma   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Jiří Halda

Speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut


cena: 200 Kč
V den přednášky bude na Váš e-mail zaslán link na ZOOM
Určeno pro: Pěstouny

Zakoupením vstupenky se přihlašujete na akci. Částku pošlete na účet 2101428101/2010,
variabilní symbol: 253, do zprávy pro příjemce napište svoji e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán v den přednášky link na ZOOM.

Další informace:
E-mail:
narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 731 186 322

Přihláška

Powered by BreezingForms

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

  online vzdělávání    11. březen 2021 | 13:00 - 16:00

Anotace:
Co je to identita dítěte, jak se utváří v různých vývojových stádiích dítěte a jaké faktory ji ovlivňují? Jaké jsou poruchy identity a specifika dětské identity v náhradní rodině? Jak s dítětem mluvit o jeho biologických rodičích a jaké zásady dodržovat při kontaktu s nimi?


  Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více
cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Marek Herman & Jiří Halda

Čeho se bojíme a čemu věříme

  16. února 2021 | 16:30

Vstupenky z původního termínu zůstávají v platnosti.

Zveme vás na přednášku, kde zavládne pohodová atmosféra, lektoři budou mluvit o tom, co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží. A co můžeme udělat, abychom to za žádnou cenu neminuli.


  O lektorovi   Cena   Více

Marek Herman & Jiří Halda


cena: 270 Kč, předprodej online i osobně v kině Metropol, www.kinometropol.cz

Na akci bude možné zakoupit knihu lektorů za zvýhodněnou cenu 150 Kč a získat osobní věnování.

Přednáška je určen a pro dospělé! Prosíme, přijďte bez dětí.