narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Vývoj vztahů v rodině pro využití v sociální práci

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  19. květen 2021 – 20. květen 2021

Anotace (akreditace č.A2020/0659-SP/VP)

Hlavním cílem kurzu je přiblížit účastníkům rozličné vztahy v rodině a také jejich vývoj v čase - mezi rodiči a dětmi, vztahy v jednotlivých rodinných subsystémech – mezi rodiči (prolnutost partnerství a rodičovství), mezi dětmi navzájem a také mezigenerační vztahy. Kurz je určen primárně sociálním pracovníkům a i dalším odborníkům např. psychologům, pracujícím v oblasti rodinného poradenství, sociálně právní ochrany, sociálních služeb, sociálně zdravotnických zařízení, v paliativní péči, v oblasti náhradní rodinné péče.

Na všechny rodinné vztahy se díváme prismatem teorie „Rodina jako sociální děloha“ V.Chvály a L. Trapkové. Hlubší pochopení vývoje vztahů v rodině přinese účastníkům kurzu širší možnost pochopení toho, co se v rodinách, které z různého důvodu vyhledaly jejich pomoc, děje.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Mgr. Hana Heindorferová
Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.

PHDr. David Cihák
Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.


cena: 3 500 Kč
Časová dotace: 16 hodin
Určeno pro: Sociální pracovníky a psychology

Přihlášky   
Přihlásit se můžete online na www.narucdetem.cz, na e-mailu eva.kopecka@narucdetem.cz nebo telefonicky: 737 135 217.

Účastník vzdělávací akce je povinen před zahájením kurzu provést řádně úhradu. Kurzovné se hradí převodním příkazem na základě zálohové faktury. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením vzdělávací akce. Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. Pracovní den před zahájením kurzu. Bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením semináře, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

Organizační změny
Vyhrazujeme si právo změny termínu a místa konání či zrušení vzdělávací akce z organizačních, provozních důvodů nebo opatření vlády ČR. Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí.

Přihláška

Powered by BreezingForms