narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Mgr. Michal Dubec

Vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  6. duben 2021 | 9:00 - 15:00

Seznámíme se s principy vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím vlastní komunikace (kontrolované odžívání vlastních emocí, používání objektivního jazyka, vědomé přepínání mezi vedením a řízením lidí, konstruktivní zvládání výmluv, zvládání manipulací včetně automanipulací).

Obsah setkání je vystavěn na základě sdílení konkrétních situací např.:
Klient dostává odpovědnost za své chování mimo sebe: „Oni to dělají také“.
Klient používá manipulativní kritiku: „Vy na mně nevidíte nic dobrého“.
Klient dělá něco, co je nám nepříjemné, například na setkání chodí opakovaně pozdě.

Do těchto situací promítneme poznatky o fungování mozku (princip emočního a racionálního zpracování slov a jednání) a budeme v nich trénovat, jak vést klienty k odpovědnosti za jejich chování a k samostatnosti (být dostatečně důrazný a současně komunikovat formou, která se nedotýká statutu, jistoty, autonomie, důvěry a férovosti a neblokuje tak přemýšlení klientů o vlastním chování).

Čím se konkrétně budeme na setkání zabývat:
Seznámíme se s tím, jak fungují vztahové signály při komunikaci a procvičíme se v jejich vnímání.
Seznámíme se se základními lidskými sociálními potřebami (status, autonomie, důvěra férovost) a s potřebou jistoty. Předvedeme si, jak funguje náš mozek, pokud jsou tyto potřeby v důsledku vztahově rizikové komunikace (hodnocení, interpretace, mentorování, popírání vidění světa) ohrožovány.
Osvojíme si konkrétní principy, které slouží k vedení klientů k odpovědnosti za chování a samostatnosti (objektivní jazyk, sebeotevření, otázky směřující k vyjasnění potřeb, vědomé kontrolované odžívání vlastních negativních emocí, vědomé přepínaná mezi vedením a řízením lidí).


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Michal Dubec

Je učitel s dvacetiletou praxí. Učil 9 let na základní škole, dále na gymnáziu a na vysokých školách (ZČU, ČVUT). V Současné době učí v programu Učitel naživo. Zabývá se vedením lidí (žáků, studentů a dospělých) k samostatnosti a k odpovědnosti za chování, prací se skupinovou dynamikou, prací s emocemi a sebepoznáváním.

Vede programy pro rozvoj členů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea), učitelů a vedení základních a středních škol. Píše materiály a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou. Vytvořil online kurz, který je zdarma přístupný na www.seduo.cz. a několik výukových videí přístupných na Youtube.

V soukromém životě se vášnivě věnuje běhání, vyřezávání ze dřeva a ochutnávání kávy.


cena: 1 750 Kč
Časová dotace: 6hodinový seminář
Určeno pro: sociální pracovníci, doprovázející pracovníci

Více informací: eva.kopecka@narucdetem.cz, tel.: 737 135 217

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Jiří Halda

KARANTÉNA a jak v ní zůstat naživu, webinář

  online vzdělávání    25. března 2021 | 17:00

Dozvíte se, co můžete udělat pro to, abyste karanténu a celý krizový scénář společnosti přežili ve zdraví, jak důležité je, nedělat v takové situaci klíčová rozhodnutí a jak podstatní jsou pro nás blízcí lidé, když se nesmí to, co obvykle smíme…


  O lektorovi   Cena   Forma   Přihláška   Více

Mgr. Jiří Halda

Speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut.


cena: 200 Kč
V den přednášky bude na Váš e-mail zaslán link na ZOOM

Zakoupením vstupenky se přihlašujete na akci. Částku pošlete na účet 2101428101/2010,
variabilní symbol: 253, do zprávy pro příjemce napište svoji e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán v den přednášky link na ZOOM.

Další informace:
E-mail:
narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 731 186 322

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Jiří Halda

KARANTÉNA a jak v ní zůstat naživu, přednáška pro pěstouny

  online vzdělávání    25. března 2021 | 17:00

Dozvíte se, co můžete udělat pro to, abyste karanténu a celý krizový scénář společnosti přežili ve zdraví, jak důležité je, nedělat v takové situaci klíčová rozhodnutí a jak podstatní jsou pro nás blízcí lidé, když se nesmí to, co obvykle smíme…


  O lektorovi   Cena   Forma   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Jiří Halda

Speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut


cena: 200 Kč
V den přednášky bude na Váš e-mail zaslán link na ZOOM
Určeno pro: Pěstouny

Zakoupením vstupenky se přihlašujete na akci. Částku pošlete na účet 2101428101/2010,
variabilní symbol: 253, do zprávy pro příjemce napište svoji e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán v den přednášky link na ZOOM.

Další informace:
E-mail:
narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 731 186 322

Přihláška

Powered by BreezingForms

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

  online vzdělávání    11. březen 2021 | 13:00 - 16:00

Anotace:
Co je to identita dítěte, jak se utváří v různých vývojových stádiích dítěte a jaké faktory ji ovlivňují? Jaké jsou poruchy identity a specifika dětské identity v náhradní rodině? Jak s dítětem mluvit o jeho biologických rodičích a jaké zásady dodržovat při kontaktu s nimi?


  Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více
cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Marek Herman & Jiří Halda

Čeho se bojíme a čemu věříme

  16. února 2021 | 16:30

Vstupenky z původního termínu zůstávají v platnosti.

Zveme vás na přednášku, kde zavládne pohodová atmosféra, lektoři budou mluvit o tom, co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží. A co můžeme udělat, abychom to za žádnou cenu neminuli.


  O lektorovi   Cena   Více

Marek Herman & Jiří Halda


cena: 270 Kč, předprodej online i osobně v kině Metropol, www.kinometropol.cz

Na akci bude možné zakoupit knihu lektorů za zvýhodněnou cenu 150 Kč a získat osobní věnování.

Přednáška je určen a pro dospělé! Prosíme, přijďte bez dětí.

Mgr. Pavel Němčík

Úzkost, izolace, zátěž a možnosti jejich zvládáni v pandemické době (nejen) v NRP

  online vzdělávání    9. únor 2021 | 13:00 - 16:00

Seminář se zaměří na aktuální problémy dětí i pěstounů, které vznikají v důsledku přetrvávající pandemické situace. Jakákoliv forma nedobrovolné izolace s sebou často přináší úzkost a trvá-li dlouho, prohlubuje psychickou zátěž. Protože nás všechny současná situace omezuje a izoluje v našem vlastním životě, pokusím se vést seminář formou sdílení našich prožitků, postřehů a zkušeností a eventuálně nabídnout různé možnosti řešení z psychoterapeutického pohledu.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Pavel Němčík

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Eva Klimentová

Jak mluvit s dítětem o rodiči, který je ve výkonu trestu

  online vzdělávání    21. leden 2021 | 13:00 - 16:00


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Eva Klimentová

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí. V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Pozvání na punč nebo vánočku

  Kafe na rohu, Legionářská 746/1, 779 00 Olomouc  22. prosinec 2020 | 7:00 - 19:00


  Více

Náruč dětem a společnost Lessaffre Vás letos netradičně zvou do Kafe na rohu, kde si můžete, tak jako každý rok, koupit punč nebo vánočku, ale i jiné dobroty. Výtěžek z punče a vánoček bude věnován na podporu organizace Náruč dětem.

Partneři: Kafe na rohu Olomouc, Dobré místo pro život, Lesaffre Česko, a.s., NOLI pekařské droždí.

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Rodinná krize v současnosti

  online vzdělávání    15. prosince 2020 | 13:00 - 16:00

Rodinné krize jsou problémem, který se dotýká téměř každého z nás. Vznikají díky různým událostem, které narušují vztahy uvnitř rodiny. Jedná se o velmi obsáhlé téma, do kterého můžeme zařadit manželskou krizi, domácí násilí, alkoholismus, gamblerství, delikvenci, ale i nepříznivé vztahy s ostatními členy rodiny a mnoho dalších. V rámci školení se zaměříme na situace, se kterými se v našich životech setkáváme nejčastěji a u kterých je současně velmi vysoká pravděpodobnost, že vyústí v rodinné krize.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Vystudovala Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého, obor sociální a charitativní práce, pracovala 9 let jako vedoucí opatrovnického oddělení na magistrátu města Olomouce. V současné době pracuje s rodinami v konfliktu, provází rodiče a děti rozvodovou situací, doprovází i děti v PP při asistovaném kontaktu s biologickou rodinou.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Kontakt a práce s biologickou rodinou

  online vzdělávání    19. listopad 2020 | Od 13:00

Rizika při setkání dítěte s rodičem, podoba a forma kontaktu. Co je třeba zjistit a připravit, než se uskuteční setkání dítěte s rodičem. Jak na setkání připravit dítě, rodiče i samotné Vás, pěstouny. Jak ošetřit telefon, sociální sítě, kontakty s dalšími příbuznými.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Vystudovala Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého, obor sociální a charitativní práce, pracovala 9 let jako vedoucí opatrovnického oddělení na magistrátu města Olomouce. V současné době pracuje s rodinami v konfliktu, provází rodiče a děti rozvodovou situací, doprovází i děti v PP při asistovaném kontaktu s biologickou rodinou.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: časovou dotaci doplníme
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: eva.kopecka@narucdetem.cz

Přihláška

Powered by BreezingForms