narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Krizový plán pro případ vážného onemocnění nebo úrazu v rodině

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  7. červenec 2020 | 9:00 - 12:00

Téma: 
V semináři se zaměříme na to jak preventivně ošetřit nenadálou situaci v rodině jako je nemoc pěstouna, úraz nebo případně karanténu.

Lektorka: Mgr. Soňa Janovská
Vystudovala PdF MU Brno, obor VV a PVČ. Absolvovala 3 roky arteterapie na JCU České Budějovice, výcvik systemické koučování a sebezkušenostní výcvik v systemické terapii (Institut systemických studií Praha) a výcvik v telefonické krizové intervenci (LB Praha). Pracovala jako konzultant na Lince Bezpečí a v organizaci Pro Dialog v Praze. Aktuálně je studentkou II. fáze výcviku v procesově orientované psychologii. Působí jako odborná pracovnice pro rodiny v konfliktu v organizaci Náruč dětem, z.s.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


Letní pobyt u moře s možností vzdělávání, Itálie - akce zrušena

  Mattinata, Itálie  12. červen 2020 – 21. červen 2020

Na základě pandemie koronaviru a nařízených preventivních opatření ve světě je pobyt v Itálii pro tento rok  zrušen. Cestovní kancelář, která nám pobyt zajišťovala, nám vyšla vstříc a záloha, kterou přihlášení klienti  zaplatili bude platná na náhradní termín plnění až do 30.června 2022. Počítáme, že pokud bude epidemiologická situace příznivá, pobyt se uskuteční v červnu příštího roku.  

Děkujeme CK Gargano a panu Ježkovi za solidní přístup v dané situaci.

Městečko Mattinata, které má přibližně 7000 obyvatel se nachází v jižní části poloostrova Gargano asi 30 minut klidné pěší chůze od areálu VILLAGGIO RICCIO. Areál je umístěn uprostřed olivového háje 50 m od oblázkové pláže a svou vybaveností uspokojí klienty všech věkových kategorií. Mezi jeho hlavní přednosti patří klid, čistota a kvalitní služby.K ubytování budou k dispozici 4-6 lůžkové apartmány vždy se dvěma ložnicemi se sociálním zařízením, vybavenou kuchyňkou a možností použití klimatizace za poplatek.

Odjezd: pátek 12. 6. 2020 v odpoledních hodinách z Olomouce
Příjezd: neděle 21. 6. 2020 v dopoledních hodinách do Olomouce

Cena:
Cena zahrnuje dopravu autobusem z Olomouce tam i zpět, stravování formou plné penze, ubytování na 7 nocí, využívání víceúčelových hřišť a zastřešené tělocvičny
Cena nezahrnuje cestovní pojištění (dle zájmu zajistíme), povinnou rekreační taxu (2,60 E/os/noc -neplatí děti do 6 let)
Cena bez vzdělávání: 7800 Kč za osobu, dítě do 2 let 3500 Kč

Vzdělávání:
V rámci pobytu je možnost vzdělávacích, aktivizačních a zážitkových aktivit:
- máte možnost splnit si vzdělávací povinnost (až 24 hodin), kterou ukládá novela zákona č.359/1999 Sb.
- vzájemná sdílení, výměny zkušeností
- program pro děti po dobu vzdělávání

Pokud se budete chtít vzdělávat, vzdělávání a program pro děti hradí doprovázející organizace. Vzdělávání 200 Kč/hod., program pro děti 150 Kč/hod.
Je nutné dopředu si s doprovázející organizací dohodnout výši úhrady.

V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky na e-mailovou adresu: narucdetem@narucdetem.cz nebo na adresu Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/l, 779 00 Olomouc a úhrady zálohy 1000 Kč za osobu na bankovní účet  2101428101/2010 NEJPOZDĚJI DO 20. 12. 2020. Doplatek bude nutné uhradit na uvedené číslo účtu do 15. 4. 2020.

Pro cestu do Itálie je nutný cestovní doklad, platný nejméně do konce roku 2020, cestovní doklad je nutný i pro děti! JE MOŽNÉ cestovat i na občanský průkaz!

Bližší informace a přihlášky: Miluše Bradová, tel.:604 190 198, e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Korespondenční adresa pro zasílání přihlášek: Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/l, 779 00 Olomouc


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Promítání filmu: Najednou jsme rodina

  Nemocniční 270, Uničov  4. červen 2020 | 9:00 - 12:00

Téma:
Zveme Vás na promítání filmu: Najednou jsme rodina. Manželé Pete a Ellie  se rozhodnou věnovat se pěstounské péči. Zjistí však, že jejich vysněné dítě má dva sourozence a jejich domácnost se přes noc rozroste hned o tři členy. Oba se musí s notnou dávkou humoru naučit, co znamená být rodiči, aby tak mohli svým novým dětem vytvořit opravdový domov.

Následnou diskusi povede doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s: Mgr. Petra Klevetová

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů / Výcvik

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  4. červen 2020

V souvislosti s koronavirovou epidemii Náruč dětem, z.s. odkládá první termín tohoto výcviku.

TERMÍNY:
ROK 2020: 4. - 5. června, 10. - 11. září, 15. - 16. října, 26. - 27. listopadu
ROK 2021:  7. - 8. ledna, 4.. – 5. února, 4. - 5. března, 1. - 2. dubna

Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii. Vycházíme z metafory „RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

KOMU JE KURZ URČEN:
Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímajícím se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Základním cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

DÍLČÍ CÍLE:
Rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních, (velký důraz je kladen na vývojové koncepty dítěte a rodiny). Seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou.
Zaměření praktických bloků na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností.
Sebezkušenostní propracování vlastních témat v rámci malé “psychoterapeutické” skupiny.

V KURZU SE BUDEME VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM TÉMATŮM:
Raný vývoj dítěte, emoce u dítěte, dospívání, identita, separace, vztahy v rodině, rodičovství, prarodičovství, formy náhradní rodinné péče, partnerství, sexualita, vznik, průběh a terapie traumatu, psychopatologie v rodinných systémech atd.

ČASOVÁ DOTACE KURZU JE 200 HODIN ROZDĚLENÝCH NÁSLEDOVNĚ:
Komunitní část 24 hodin
Sebezkušenostní (nácviková) skupinová část 76 hodin
Teoretická část 76 hodin
Supervize 24 hodin

LEKTOŘI KURZU:

PhDr. David Cichák, speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Základní sebezkušenostní výcvik SUR
Výcvik v telefonické krizové intervenci
Kurz Asociace rodinných a manželských poradců
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
Kurz terapie partnerského vztahu
Výcvik v supervizi ČIS
Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii

Mgr. Hana Heindorferová, psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec.

Výcvik v logoterapii a existenciální analýze
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
Kurz terapie partnerského vztahu
Výcvik v terapii traumatu

Kurz je akreditován u MPSV a podporován Asociací manželských a rodinných poradců (AMRP).

Cena celého kurzu:  34 000 Kč.
Kurzovné je možné uhradit v celkové výši (tj. 34 000 Kč), případně ve dvou (ročních) splátkách (splátky je třeba individuálně domluvit s organizátory kurzu). Počet účastníků kurzu je omezen. V případě většího počtu zájemců budeme postupovat podle pořadí došlých přihlášek.

Místo konání: Vzdělávací místnost  organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc

Uzávěrka přihlášek:  31. 1. 2020

Přihlásit se lze na adrese: eva.kopecka@narucdetem.cz
Další informace o kurzu Vám poskytneme na telefonním čísle: 737 135 217.


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Promítání filmu: Najednou jsme rodina

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  28. květen 2020 | 9:00 - 12:00

Téma:
Zveme Vás na promítání filmu: Najednou jsme rodina. Manželé Pete a Ellie  se rozhodnou věnovat se pěstounské péči. Zjistí však, že jejich vysněné dítě má dva sourozence a jejich domácnost se přes noc rozroste hned o tři členy. Oba se musí s notnou dávkou humoru naučit, co znamená být rodiči, aby tak mohli svým novým dětem vytvořit opravdový domov.

Následnou diskusi povede doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s: Mgr. Petra Klevetová

Počet účastníků: max. do 15 osob

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198
Psychoterapeutická práce s dětmi - akce zrušena

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  23. duben 2020 | 9:00 - 17:00

V souvislosti s koronavirovou epidemii Náruč dětem, z.s. tuto vzdělávací akci ruší. Budeme vás informovat o případném náhradním termínu.

Anotace:
Lektoři krátce představí psychický vývoj dítěte. Větší část semináře se budou zaobírat podmínkami a strukturou dětské (psychoanalyticky orientované) psychoterapie. Cílem je předání teoretických znalostí a praktických zkušeností v oblasti individuální psychoterapeutické péče o děti a dospívající. Lektoři vychází z předpokladu, že cílem psychoterapeutické pomoci je dosažení psychické změny u dítěte a znovunastartování jeho psychického růstu. Za zdroj psychické změny považují především terapeutický vztah.

Lektoři:
PhDr. David Cichák, poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy, Liberec
Mgr. Hana Heindorferová, poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec

Cena: 2.450 Kč
Poplatek zasílejte na účet: č. účtu: 2101428101/2010, pro vystavení faktury zašlete fakturační údaje na uvedenou e-mailovou adresu.

Kontakt a přihlášky:
Eva Kopecká, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz, Tel.: 737 135 217


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Psychoterapeutická práce s dětmi

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  23. duben 2020 | 9:00 - 17:00

Anotace:
Lektoři krátce představí psychický vývoj dítěte. Větší část semináře se budou zaobírat podmínkami a strukturou dětské (psychoanalyticky orientované) psychoterapie. Cílem je předání teoretických znalostí a praktických zkušeností v oblasti individuální psychoterapeutické péče o děti a dospívající. Lektoři vychází z předpokladu, že cílem psychoterapeutické pomoci je dosažení psychické změny u dítěte a znovunastartování jeho psychického růstu. Za zdroj psychické změny považují především terapeutický vztah.

Lektoři:
PhDr. David Cichák, poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy, Liberec
Mgr. Hana Heindorferová, poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec

Cena: 2.450 Kč
Poplatek zasílejte na účet: č. účtu: 2101428101/2010, pro vystavení faktury zašlete fakturační údaje na uvedenou e-mailovou adresu.

Kontakt a přihlášky:
Eva Kopecká, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz, Tel.: 737 135 217


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Úvod do problematiky poruch attachmentu - akce zrušena

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  14. duben 2020 | 9:00 - 17:00

V souvislosti s koronavirovou epidemii Náruč dětem, z.s. tuto vzdělávací akci ruší. Budeme vás informovat o případném náhradním termínu.

Téma:
Dyadické vývojové psychoterapie, která byla vyvinuta speciálně pro práci s dětmi v NRP. Dítě, díky komplexu traumatizujících událostí, nerozvine zdravým způsobem citovou vazbu k blízké osobě, která je pro jeho zdravý vývoj zcela zásadní. Mezi běžné projevy chování takového dítěte patří agresivita, výbušnost, disociace, potřeba kontroly a ovládání, ostražitost, podezírání a celkově nedůvěra v ostatní dospělé a svět vůbec. Dítě neprožívá svět jako bezpečné a zajímavé místo a neustále se před ním chrání.

Jak může pěstoun či náhradní rodič zvládnout projevy takového dítěte, aniž by sám upadl do zablokované péče, tj. nerezignoval na péči o takové dítě a nebral si projevy jeho chování osobně? Jakými způsoby lze pomoci dítěti, aby znovu mohlo začít důvěřovat dospělým a mohlo tak začít žít normální život ve vztazích s druhými? Předmětem vzdělávání bude odpovědět nejen na tyto otázky z pohledu DDP.

Lektor: Mgr. Pavel Němčík 
Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.

Číslo akreditace: MPSV-A2019/0060-SP/PC/PP

Cena: 1.690 Kč

Kontakt a přihlášky:
Eva Kopecká, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz, Tel.: 737 135 217


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Most doprovázení - akce zrušena

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  17. březen 2020 – 18. březen 2020

V souvislosti s koronavirovou epidemii Náruč dětem, z.s. tuto vzdělávací akci ruší. Budeme vás informovat o případném náhradním termínu.

Téma vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 16 hodin:

Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte, (8 hod) -- číslo akreditaceA2018/0720-SP/PC/VP 
Emoce (nejen) u dětí, (8 hod)  - číslo akreditace 2017/0207/PC/SP/VP 

Lektoři:

PhDr. David Cichák, speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Základní sebezkušenostní výcvik SUR,
Výcvik v telefonické krizové intervenci,
Kurz Asociace rodinných a manželských poradců,,
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch,
Kurz terapie partnerského vztahu,Výcvik v supervizi ČIS,
Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii.

Mgr. Hana Heindorferová, psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec.

Výcvik v logoterapii a existenciální analýze,
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch,
Kurz terapie partnerského vztahu,Výcvik v terapii traumatu.

Účastnický poplatek: 3.900 Kč
Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 1. 3. 2020 na účet 2101428101/2010, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení. Pokud máte zájem o vystavení faktury, tak prosím zašlete žádost na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz   

Přihlášky zasílejte na e-mail:
narucdetem@narucdetem.cz

Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.  
Informace: Miluše Bradová, tel. 604 190 198

 


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Jak doprovázet děti při setkání se smrtí

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  6. březen 2020 | 9:00 - 15:00

Téma:

Když dětem zkříží cestu a vezme jim křečka nebo babičku, rojí se jim v hlavách spousta otázek: Kde je babička teď? Probudí se ještě? Můžu ji na hrob přinést hašlerky? Na semináři budeme hledat cesty, jak s dětmi o smrti mluvit, či jak jim být nablízku v jejich zármutku. Vycházíme z předpokladu, že děti si vytvářejí svůj vztah ke smrti podle toho, jak k ní přistupujeme my dospělí. Společně vytvoříme prostor, kde budeme objevovat náš vlastní vztah ke smrti. Seznámíme se se skutečnými příběhy a posdílíme inspiraci pro aktivity s dětmi.

 Lektorky:

Alžběta Slavík Živá a Blanka Javor Dobešová jsou dvě ze tří tvůrkyň organizace Ke kořenům, která se věnuje doprovázení pozůstalých při tvorbě osobitých posledních rozloučení podle principů přírodního pohřebnictví. Založily a pečují o první český přírodní hřbitov Les vzpomínek v Praze. Spolu také stály u zrodu brněnské lesní školky Dobroděj, kde pak působily jako lektorky. V kontaktu se životem hledají otevřený a odpovědný přístup ke smrti.

Cena: 1.500 Kč

Informace: narucdetem@narucdetem.cz


Svoboda a hranice ve výchově dítěte

   Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  28. únor 2020 | 9:00 - 12:00

Téma:
V semináři si budeme povídat o určování pravidel formou spolupráce, jak nastavovat hranice a důsledně na nich trvat. Řekneme si jak zvládat emoce dětí pomocí sebekontroly, posilovat sebedůvěru dětí formou oceňování a podpořit jejich samostatnost.

Lektorka: Mgr. Pavlína Jandová
V semináři si budeme povídat o určování pravidel formou spolupráce, jak nastavovat hranice a důsledně na nich trvat. Řekneme si jak zvládat emoce dětí pomocí sebekontroly, posilovat sebedůvěru dětí formou oceňování a podpořit jejich samostatnost.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


Úskalí puberty u dětí v pěstounské péči

  Nemocniční 270, Uničov  25. únor 2020 | 9:00 - 12:00

Téma:
Puberta je období velkých změn, pro děti v pěstounské péči přichází navíc hledání vlastní identity, zpracování vlastní minulosti.

Lektorka: Mgr. Petra Klevetová
Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198


Zimní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Lázně Slatinice, penzion Majorka, Slatinice 20, 783 42 Slatinice  21. únor 2020 – 23. únor 2020

Lektoři:
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Mgr. Soňa Janovská
Mgr. Pavel Němčík

Témata vzdělávání:
Kontakt s biologickou rodinou
Jak mluvit s dětmi přiměřeně a pravdivě o těžkých tématech
Příběhy a prožívání dětí v pěstounské péči

Poplatky za pobyt
Cena za ubytování dospělí                           440 Kč/noc
Cena za ubytování děti                                 310 Kč/noc
(2 noci proplácí doprovázející organizace).

Poplatky za stravu
Cena dospělí                                                   460 Kč/den
Cena děti do 12 let                                          330 Kč/den
Cena děti do 2 let                                            zdarma

Vzdělávání a další služby
Za vzdělávání bude účtováno       250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno      150 Kč/hodina

Cena poplatku zahrnuje ubytování, stravu, občerstvení během vzdělávání. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. 2. 2020 na účet 2101428101/2010, variabilní symbol uveďte: 21220. Do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Na setkání s Vámi se těší lektoři, animátoři a pracovníci organizace Náruč dětem, z.s.

Pro dobu mimo vzdělávání je možno si objednat masáže, pobyt v bazénu (dětem a dospělým hradí organizace) nebo pobyt v sauně.


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Jakými "jazyky" projevovat lásku (nejen) doma

  nám. Př. Otakara 777, Litovel  14. únor 2020 | 9:00 - 12:00

Téma:
Láska je důležitým životním principem a zdrojem. Způsob, jakým lásku dávám najevo a jak ji potřebuje vnímat mé dítě, se mohou významně lišit. Vyzkoušíme si a posdílíme, jakými “jazyky” doma hovoříme a jak je vzájemně obohatit. Zážitkový seminář inspirovaný pohledem Pěti jazyků lásky.

Lektorka: Mgr. Soňa Janovská
Vystudovala PdF MU Brno, obor VV a PVČ. Absolvovala 3 roky arteterapie na JCU České Budějovice, výcvik systemické koučování a sebezkušenostní výcvik v systemické terapii (Institut systemických studií Praha) a výcvik v telefonické krizové intervenci (LB Praha). Pracovala jako konzultant na Lince Bezpečí a v organizaci Pro Dialog v Praze. Aktuálně je studentkou II. fáze výcviku v procesově orientované psychologii. Působí jako odborná pracovnice pro rodiny v konfliktu v organizaci Náruč dětem, z.s.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


Jakými "jazyky" projevovat lásku (nejen) doma

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro  13. únor 2020 | 9:30 - 12:30

Téma:
Láska je důležitým životním principem a zdrojem. Způsob, jakým lásku dávám najevo a jak ji potřebuje vnímat mé dítě, se mohou významně lišit. Vyzkoušíme si a posdílíme, jakými “jazyky” doma hovoříme a jak je vzájemně obohatit. Zážitkový seminář inspirovaný pohledem Pěti jazyků lásky.

Lektorka: Mgr. Soňa Janovská
Vystudovala PdF MU Brno, obor VV a PVČ. Absolvovala 3 roky arteterapie na JCU České Budějovice, výcvik systemické koučování a sebezkušenostní výcvik v systemické terapii (Institut systemických studií Praha) a výcvik v telefonické krizové intervenci (LB Praha). Pracovala jako konzultant na Lince Bezpečí a v organizaci Pro Dialog v Praze. Aktuálně je studentkou II. fáze výcviku v procesově orientované psychologii. Působí jako odborná pracovnice pro rodiny v konfliktu v organizaci Náruč dětem, z.s.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198