narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Práce s rodinou - vlastní i náhradní pro využití v sociální práci

  20. leden 2022

  O lektorovi   Cena

PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová

PhDr. David Cichák
Speciální pedagog, rodinný terapeut Střediska komplexní terapie Liberec, supervizor ČIS, dlouhodobě vedl Poradnu pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci. Má Základní sebezkušenostní výcvik SUR, Výcvik v telefonické krizové intervenci, Kurz Asociace rodinných a manželských poradců, Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Kurz terapie partnerského vztahu, Výcvik v supervizi ČIS, Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii.

Mgr. Hana Heindorferová
Psycholog, rodinný terapeut Střediska komplexní terapie Liberec, v minulosti pracovala v Poradně pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci. Má Výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Kurz terapie partnerského vztahu, Výcvik v terapii traumatu.


cena: 35 000 Kč

 

Akreditovaný dlouhodobý kurz s praktickými nácviky práce s rodinou a sebezkušeností

Co vás čeká v našem kurzu?
Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii. Vycházíme z metafory “RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”. Základním cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základnímy principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.


Komu je kurz určen?
Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoteraputům, sociálním pracovnicím, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče , pedagogickým pracovníkům a studentům zajímající se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Více informací o kurzu na: https://vycvik.narucdetem.cz/

Kontaktní osoba:
Eva Kopecká, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz, tel.: 737 135 217