narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Letní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Centrum „Mosty v Lukách“ Loučka 84  21. srpna 2020 – 23. srpna 2020

Lektorky: Mgr. Stanislava Gabriel MBA, Mgr. Soňa Janovská, Gabriela Zajíčková
Téma vzdělávání: Proměny nálad, deprese a možné zdravotní problémy, Proč je důležité mluvit s dětmi o jejich kořenech, Co je to identita, praktická ukázka tvorby Knihy života

Cena za celodenní stravu:
Dospělá osoba: 195 Kč
Dítě (3 – 12 let): 170 Kč

Cena za ubytování: 220 Kč/noc
Za vzdělávání bude účtováno: 250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno: 150 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. 8. 2020 na účet 2101428101/2010, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

 Kontaktní osoby: Miluše Bradová, tel. 604 190 198, Eva Kopecká, tel.: 737 135 217

Na setkání s Vámi se těší organizátoři: Eva Kopecká, Miluše Bradová, lektorky Mgr. Stanislava Gabriel MBA, Mgr. Soňa Janovská, Gabriela Zajíčková a animátoři.