narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Kazuistický seminář - sdílení problémů a hledání jejich řešení v NRP z pohledu psychoterapie

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro  23. října 2020 | 9:30 - 12:30

Lektor: Mgr. Pavel Němčík
Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)
Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz  
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198