narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Zimní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Lázně Slatinice, Penzion Majorka    25. února 2022 – 27. února 2022

Témata vzdělávání:
Jak rozvinout identitu dítěte

Poplatky za pobyt
Cena ubytování dospělí                     1042 Kč/celý pobyt
(hradí doprovázející organizace pro pěstouny, kteří si plní povinné vzdělávání)

Cena ubytování děti od 3 do 12 let   600 Kč/celý pobyt
(hradí doprovázející organizace pro dítě pěstouna)

Poplatky za stravu
Cena dospělí                                    1440 Kč/celý pobyt
Cena děti od 3 do 12 let 1033 Kč/celý pobyt
Cena děti do 3 let                           zdarma

Vzdělávání a další služby
Za vzdělávání bude účtováno       250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno      250 Kč/hodina
(hradí doprovázející organizace)

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Poplatek za stravu prosím, uhraďte nejpozději do 20. 2. 2022 na účet 2101428101/2010, variabilní symbol uveďte: 2502. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a název své doprovázející organizace.

  O lektorovi   Přihláška

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. a PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí.V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.
Učí na UP Olomouc, je psycholog s výcvikem rodinné terapie, pracuje jako vedoucí poradny pro alkoholové a jiné závislosti v Poradně P-centrum v Olomouci.


Přihláška

Powered by BreezingForms

 

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz

Kontaktní osoba:
Miluše Bradová, tel.: 604 190 198
E-mail: miluse.bradova@narucdetem.cz


Zodpovědná osoba:
Eva Kopecká, tel.: 737 135 217
E-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz


Pro dobu mimo vzdělávání je možno si objednat masáže.

Na setkání s Vámi se těší tým organizace Náruč dětem, z.s.