narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky

  Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika  21. září 2016 – 21. září 2016

Termíny:

21.– 22. 9. 2016, 6. 10. 2016

Celý třídenní kurz „SPOD a související vybrané otázky“ bude zaměřen na prohlubování znalostí ve vybraných oblastech práva a na posílení dovednosti aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu. Úvodní setkání bude věnováno roli OSPOD při řešení problematicky probíhajícího styku a důraz bude kladen na jednotlivé nástroje sociálně-právní ochrany. Stěžejním tématem navazujícího setkání budou předběžná opatření, jako například předběžné opatření dle ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních a jejich úskalí. Obsah setkání bude zaměřen na výklad neurčitých právních pojmů, i na praktické otázky související s tím, kdy je vhodné předběžné opatření navrhnout či podpořit. Závěrečné setkání bude zaměřeno prakticky, a to na aplikaci správního řádu v činnosti OSPOD.

Lektoři: Mgr. Margarita Pátíková, Mgr. Jiří Šamánek

Akreditovaný seminář MPSV v rozsahu 24 hodin (2 x 8 hodin + 1 x 8 hodin)

Cena:  6500,-  Kč (cena zahrnuje lektorné, ubytování, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře v rozsahu 24 hodin)

Přihlášky zasílejte na email: seminare.naruc@seznam.cz

tel.: 774 419 913, 604 190 198