narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Most doprovázení, seminář pro sociální pracovníky

  Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika  2. listopad 2016 – 3. listopad 2016

Náruč dětem, z.s. vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář a setkání sociálních pracovnic a pracovníků organizací a institucí zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí ve státní i nestátní sféře v Olomouckém kraji. Záměrem setkání (kromě vzdělávání) je sdílení problematiky v doprovodné péči o pěstounské rodiny a navázání osobní spolupráce mezi pracovníky.

Téma: Vývoj rodiny pohledem rodinných terapeutů aneb Rodina jako sociální děloha

Vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 20 hodin

Během vzdělávání se účastníci seznámí s tématy Vývojová stadia dítěte (se zaměřením na důvěru, bezpečí, identitu a separaci), Rodinné systémy (zaměření na strukturu rodiny a důležitost hranic), Vztahy v rodině (zvláštní pozornost bude věnována tzv. sociálnímu porodu dítěte, Mužský a ženský svět (se zaměřením na komunikaci), Práce s traumatem (se zaměřením na popis průběhu zpracování traumatické události). Bude představena i ukázka práce s videoanalýzou při práci s rodinou.

Lektoři:

PhDr. David Cichák

speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Mgr. Hana Haindorferová

psycholožka, manželská a rodinná poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči. V současné době působí v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Účastnický poplatek činí: 4750 Kč na osobu, cena zahrnuje lektorné, ubytování, stravu, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 21. 10. 2016 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení. Pokud máte zájem o vystavení faktury, tak prosím zašlete žádost na mail: seminare.naruc@seznam.cz

Přihlášky zasílejte: seminare.naruc@seznam.cz,

tel. 604 190 198, 732 411 664

Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Informace:

Míla Bradová, tel. 604 190 198

Zdenka Štefanidesová, tel. 732 411 664

Email: seminare.naruc@seznam.cz

Na setkání s Vámi se těší lektoři PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Haindorferová a organizátorky Eva Kopecká, Miluše Bradová, Zdenka Štefanidesová, Gabriela Zajíčková, Lucie Mokrá.

2016-09-most-doprovazeni-listopad