narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Základy psychohygieny, seminář pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ

  Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika  16. listopad 2016 – 16. listopad 2016

 Termíny setkání:

1. termín: středa 16. 11. 2016 (15.30– 19.30)
2. termín: úterý 6. 12. 2016 (15.30 – 19.30)
3. termín: úterý 20. 12. 2016    (15.30 – 19.30)

Místo konání: Oblastní unie neslyšících, Olomouc
(Ulice Jungmannova 972/25, Hodolany – Olomouc, 779 00 Olomouc 9. Deset minut pěší chůze od hlavního vlakového nádraží ulicí tř. Kosmonautů směrem k Moravské vysoké škole. Mapka je k nalezení na http://www.ounol.cz/ )

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor základních pravidel a strategií, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví. Lektor během semináře představí základní škálu praktických aktivit, které nabízejí účastníkům možnosti, jak se starat o své duševní zdraví a profesně v této oblasti odborně růst. Do obsahu semináře jsou zařazena témata jako zásady otevřené a jasné komunikace, techniky péče o sebe sama – detoxikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy, vnímání těla v zátěžových situacích, stres, tlak na výkonnost nebo zvládání změny. Po domluvě s lektorem bude dán prostor i práci s kazuistikami. Seminář je akreditován u MŠMT a je rozdělen do tří čtyřhodinových setkání. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat všechna setkání.

lektor: PhDr. Jan Svoboda

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 12 absolvovaných hodin.

Cena: 1800 Kč (součástí ceny je malé občerstvení)

Účastnický poplatek uhraďte prosím nejpozději do 11. 11. 2016 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz, tel. 604 190 198, 732 411 664

2016-10-zaklady-psychohygieny-svoboda