narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Kniha života, seminář pro sociální pracovníky

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  9. květen 2018 – 10. květen 2018

Anotace semináře

Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči. Jedná se o sebezkušenostní vzdělávání, které je rozděleno do dvou dnů. V první části se účastníci seznámí s metodou tvorby „rodinné mapy“ a zkompletují si na základě připravených materiálů svou vlastní rodinnou mapu. Ve druhé části lektor představí postupné vytváření Knihy života - velmi vhodného metodického nástroje, který pomáhá dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči zvládnout zpracování své identity. Účastníci si vyzkouší praktické vedení rozhovoru s dítětem, seznámí se se zkušenostmi souvisejícími s tvorbou Knihy života a s praktickými ukázkami. V závěru vzdělávání proběhne diskuze k představeným tématům a příklady dobré praxe.

Téma vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 16 hodin.

Lektor

Mgr. Martin Bušina
Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor pro sociální a firemní oblast.

Cena: 3.400 Kč

Informace:
Miluše Bradová, tel. 604 190 198
Petra Klevetová, tel. 737 890 757

Na setkání s Vámi se těší lektor Martin Bušina a organizátorky Miluše Bradová, Zdenka Štefanidesová, Petra Klevetová.

Kniha-života květen