narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů / Výcvik

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko    7. září 2018 – 7. září 2018

TERMÍNY:

2018: 7. - 8. září | 26.  - 27. října | 7. - 8. prosince
2019: 11. - 12. ledna | 1. - 2. března | 17. - 18. května | 27. - 28. září | 29. - 30. listopadu
2020: 10. - 11. ledna | 7. - 8. února

Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii. Vycházíme z metafory „RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

KOMU JE KURZ URČEN:

Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímajících se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Základním cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

DÍLČÍ CÍLE:

Rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních, (velký důraz je kladen na vývojové koncepty dítěte a rodiny). 
Seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou.
Zaměření praktických bloků na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností.
Sebezkušenostní propracování vlastních témat v rámci malé “psychoterapeutické” skupiny.

V KURZU SE BUDEME VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM TÉMATŮM:

Raný vývoj dítěte, emoce u dítěte, dospívání, identita, separace, vztahy v rodině, rodičovství, prarodičovství, formy náhradní rodinné péče, partnerství, sexualita, vznik, průběh a terapie traumatu, psychopatologie v rodinných systémech atd.

ČASOVÁ DOTACE KURZU JE 200 HODIN ROZDĚLENÝCH NÁSLEDOVNĚ:

Komunitní část 24 hodin
Sebezkušenostní (nácviková) skupinová část 76 hodin
Teoretická část 76 hodin
Supervize 24 hodin

LEKTOŘI KURZU:

PhDr. David Cichák, speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Základní sebezkušenostní výcvik SUR
Výcvik v telefonické krizové intervenci
Kurz Asociace rodinných a manželských poradců
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
Kurz terapie partnerského vztahu
Výcvik v supervizi ČIS
Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii

Mgr. Hana Heindorferová, psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec.

Výcvik v logoterapii a existenciální analýze
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
Kurz terapie partnerského vztahu
Výcvik v terapii traumatu

Kurz je akreditován u MPSV

Cena celého kurzu:  32 000 Kč.

Kurzovné je možné uhradit v celkové výši (tj. 32 000 Kč), případně ve dvou (ročních) splátkách (splátky je třeba individuálně domluvit s organizátory kurzu). Počet účastníků kurzu je omezen. V případě většího počtu zájemců budeme postupovat podle pořadí došlých přihlášek.

Místo konání: Vzdělávací místnost  organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc

Uzávěrka přihlášek:  15. 8. 2018

Přihlásit se lze na adrese: eva.kopecka@narucdetem.cz

Další informace o kurzu Vám poskytneme na telefonním čísle: 737 135 217.

Vycvik-pozvánka