narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Jak využívat zásad psychohygieny ve své pedagogické praxi, seminář pro pedagogy mateřských škol

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko    24. květen 2018 – 24. květen 2018

Termíny setkání:

1. setkání: čtvrtek 24. 5. 2018 (9.00 - 13.00)
2. setkání: čtvrtek 7. 6. 2018 (9.00 - 13.00)
3. setkání: středa 20. 6. 2018 (9.00 – 13.00)

Anotace:

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor základních pravidel a strategií, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví. Lektor během semináře představí základní škálu praktických aktivit, které nabízejí účastníkům možnosti, jak se starat o své duševní zdraví a profesně v této oblasti ve svém oboru odborně růst. Do obsahu semináře jsou zařazena témata jako zásady otevřené a jasné komunikace, techniky péče o sebe sama – detoxikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy, stres, tlak na výkonnost, komunikace v týmu nebo zvládání změny. Po domluvě s lektorem bude dán prostor i práci s kazuistikami. Seminář je akreditován u MŠMT a je rozdělen do tří čtyřhodinových setkání, z nichž každé vede jeden z uvedených lektorů. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat všechna setkání.

Lektoři:

Mgr. Zdenka Štefanidesová (1. setkání)
Mgr. Blažena Mačáková (2. setkání)
Mgr. Karel Opravil (3. setkání)

(Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 12 absolvovaných hodin.)

Cena: 1800 Kč (součástí ceny je malé občerstvení)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
tel.: 604 190 198, 737 890 757

Psychohygiena MŠ