narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Zablokovaná péče - učeni lásce a důvěře, seminář pro pěstouny, Prostějov

  nám. J. V. Sládka 9/2, Krasice, 796 04 Prostějov, Česko  22. květen 2018 – 22. květen 2018

Téma:

Účastníci získají základní informace k tématu zablokované důvěry související s péčí o dítě v NRP. Přiblížíme si pojmy obranný postoj, odmítnutí, hodnotící přístup, napojení na dítě atd. Během setkání bude ponechán prostor pro sdílení a diskuzi k představeným tématům.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

zablokovana pece Pros