narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Letní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Loučka 80, 783 22 Loučka, Česká republika    17. srpen 2018 – 19. srpen 2018

Lektorky: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA, Mgr. Zdenka Štefanidesová

Téma vzdělávání: Cesta našeho dítěte. Cesta pěstouna

Cena za celodenní stravu:
Dospělá osoba: 195 Kč
Dítě (3 – 12 let): 170 Kč

Cena za ubytování: 220 Kč/noc
Za vzdělávání bude účtováno: 250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno: 150 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. 8. 2018 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel. 604 190 198

Na setkání s Vámi se těší organizátoři: Eva Kopecká, Miluše Bradová, Petra Klevetová, lektorky Leona Hozová, Zdenka Štefanidesová a animátoři Marcela Opavská a Gabriela Zajíčková.

2018letni-pobyt