narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Budování identity dítěte v NRP, seminář pro pěstouny v Litovli

  Boskovicova 784/9, 784 01 Litovel, Česko    20. červen 2018 – 20. červen 2018

Čas: 9:00 – 12:00

Téma:

Během semináře se účastníci seznámí s pojmy identita a osobnost člověka. Nabídnuté aktivity budou zaměřeny na základní informace spojené s budováním identity u dítěte v NRP.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198
Na akci je nutné přihlásit se vždy předem.

identita Litovel