narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Den pro pěstounství

  17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc, Česko    16. září 2018 – 16. září 2018

Olomoucký kraj vás zve na den (pro) pěstounství. Setkání, které se bude konat pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, je určeno všem pěstounským rodinám, zájemcům o pěstounskou péči i těm, kteří by se o náhradní rodinné péči chtěli dozvědět více informací.

Program:

0zábavné a soutěžní aktivity pro rodiny hudební vystoupení,
filmy a divadelní představení,
beseda s pěstouny,
konzultace s odborníky na náhradní rodinnou péči,
výstava „Jsem pěstoun“.

Akce je zdarma. Navíc můžete navštívit expozice Pevnosti poznání se slevou.

www.rodinajeok.cz

Z akce bude pořizována foto a video dokumentace. Svou účastí na akci souhlasíte s užitím příp. fotografií a videozáznamu Vaší osoby.

Pozvanka Den pěstounství