narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů / Výcvik

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  4. června 2020

V souvislosti s koronavirovou epidemii Náruč dětem, z.s. odkládá první termín tohoto výcviku.

TERMÍNY:
ROK 2020: 4. - 5. června, 10. - 11. září, 15. - 16. října, 26. - 27. listopadu
ROK 2021:  7. - 8. ledna, 4.. – 5. února, 4. - 5. března, 1. - 2. dubna

Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii. Vycházíme z metafory „RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

KOMU JE KURZ URČEN:
Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímajícím se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Základním cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

DÍLČÍ CÍLE:
Rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních, (velký důraz je kladen na vývojové koncepty dítěte a rodiny). Seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou.
Zaměření praktických bloků na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností.
Sebezkušenostní propracování vlastních témat v rámci malé “psychoterapeutické” skupiny.

V KURZU SE BUDEME VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM TÉMATŮM:
Raný vývoj dítěte, emoce u dítěte, dospívání, identita, separace, vztahy v rodině, rodičovství, prarodičovství, formy náhradní rodinné péče, partnerství, sexualita, vznik, průběh a terapie traumatu, psychopatologie v rodinných systémech atd.

ČASOVÁ DOTACE KURZU JE 200 HODIN ROZDĚLENÝCH NÁSLEDOVNĚ:
Komunitní část 24 hodin
Sebezkušenostní (nácviková) skupinová část 76 hodin
Teoretická část 76 hodin
Supervize 24 hodin

LEKTOŘI KURZU:

PhDr. David Cichák, speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Základní sebezkušenostní výcvik SUR
Výcvik v telefonické krizové intervenci
Kurz Asociace rodinných a manželských poradců
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
Kurz terapie partnerského vztahu
Výcvik v supervizi ČIS
Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii

Mgr. Hana Heindorferová, psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec.

Výcvik v logoterapii a existenciální analýze
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
Kurz terapie partnerského vztahu
Výcvik v terapii traumatu

Kurz je akreditován u MPSV a podporován Asociací manželských a rodinných poradců (AMRP).

Cena celého kurzu:  34 000 Kč.
Kurzovné je možné uhradit v celkové výši (tj. 34 000 Kč), případně ve dvou (ročních) splátkách (splátky je třeba individuálně domluvit s organizátory kurzu). Počet účastníků kurzu je omezen. V případě většího počtu zájemců budeme postupovat podle pořadí došlých přihlášek.

Místo konání: Vzdělávací místnost  organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc

Uzávěrka přihlášek:  31. 1. 2020

Přihlásit se lze na adrese: eva.kopecka@narucdetem.cz
Další informace o kurzu Vám poskytneme na telefonním čísle: 737 135 217.

Přihláška

Powered by BreezingForms

 

zavřít