narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Úvod do problematiky poruch attachmentu - akce zrušena

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  14. dubna 2020 | 9:00 - 17:00

V souvislosti s koronavirovou epidemii Náruč dětem, z.s. tuto vzdělávací akci ruší. Budeme vás informovat o případném náhradním termínu.

Téma:
Dyadické vývojové psychoterapie, která byla vyvinuta speciálně pro práci s dětmi v NRP. Dítě, díky komplexu traumatizujících událostí, nerozvine zdravým způsobem citovou vazbu k blízké osobě, která je pro jeho zdravý vývoj zcela zásadní. Mezi běžné projevy chování takového dítěte patří agresivita, výbušnost, disociace, potřeba kontroly a ovládání, ostražitost, podezírání a celkově nedůvěra v ostatní dospělé a svět vůbec. Dítě neprožívá svět jako bezpečné a zajímavé místo a neustále se před ním chrání.

Jak může pěstoun či náhradní rodič zvládnout projevy takového dítěte, aniž by sám upadl do zablokované péče, tj. nerezignoval na péči o takové dítě a nebral si projevy jeho chování osobně? Jakými způsoby lze pomoci dítěti, aby znovu mohlo začít důvěřovat dospělým a mohlo tak začít žít normální život ve vztazích s druhými? Předmětem vzdělávání bude odpovědět nejen na tyto otázky z pohledu DDP.

Lektor: Mgr. Pavel Němčík 
Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.

Číslo akreditace: MPSV-A2019/0060-SP/PC/PP

Cena: 1.690 Kč

Kontakt a přihlášky:
Eva Kopecká, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz, Tel.: 737 135 217

Přihláška

Powered by BreezingForms

 

zavřít