narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Úvod do teorie vztahové vazby

  online vzdělávání  6. června 2022

Podmínkou účasti vzdělávacího programu „Terapeutické rodičovství,“ je absolvování jednodenního semináře Ůvod do teorie vztahové vazby. Přihlášky zasílejte na e-mail nejpozději do 10. 6. 2022. Závazně přihlášeni budete po provedení platby, na číslo účtu: 2001870963/2010, variabilní symbol: 1462022. Úvodní vzdělávací program pro sociální pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP. Číslo akreditace MPSV A2018/0665.

  O lektorovi   Cena   Forma   Určeno pro   Přihláška

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

PhDr. Jana Kovařovicová

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna). Je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP.

PaedDr. Petra Pávková

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu.


cena: 1.750,- Kč
On-line
Určeno pro: Pro sociální pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP

Přihláška

Powered by BreezingForms

 

Pokud budete chtít vystavit fakturu, zašlete s přihláškou fakturační údaje, na které fakturu vystavíme. Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel. 737 135 217.