narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Most doprovázení (2)

  Lázně Slatinice, Penzion Majorka     14. září 2018 – 1. listopadu 2018

Témata vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 16 hodin:
Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči

Lektorka: PaedDr. Petra Pávková

Vystudovala speciální pedagogiku, obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými, na vyhledávání biologických rodičů a zpracování historie s dětmi v NRP. Je metodičkou asistovaných kontaktů dětí v pěstounské péči s příbuznými, doprovázející pracovnicí. Dlouhodobě se věnovala přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči, byla konzultantkou v náhradních a adoptivních rodinách.  Bližší informace k lektorce naleznete na: www.sefam.org.

Účastnický poplatek činí: 4750 Kč

Cena zahrnuje lektorné, ubytování, stravu, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. 10. 2018 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení. Pokud máte zájem o vystavení faktury, tak prosím zašlete žádost na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz 

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz. Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Informace: Miluše Bradová, tel. 604 190 198

Na setkání s Vámi se těší lektorka PaedDr. Petra Pávková a organizátorky Miluše Bradová, Zdenka Štefanidesová a Petra Klevetová.