narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Most doprovázení

  Lázně Slatinice, Penzion Majorka   31. říjen 2018 – 1. listopad 2018

Témata vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 16 hodin:
Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči

Lektorka: PaedDr. Petra Pávková

Vystudovala speciální pedagogiku, obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými, na vyhledávání biologických rodičů a zpracování historie s dětmi v NRP. Je metodičkou asistovaných kontaktů dětí v pěstounské péči s příbuznými, doprovázející pracovnicí. Dlouhodobě se věnovala přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči, byla konzultantkou v náhradních a adoptivních rodinách.  Bližší informace k lektorce naleznete na: www.sefam.org.

Účastnický poplatek činí: 4750 Kč

Cena zahrnuje lektorné, ubytování, stravu, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. 10. 2018 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení. Pokud máte zájem o vystavení faktury, tak prosím zašlete žádost na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz 

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz. Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Informace: Miluše Bradová, tel. 604 190 198

Na setkání s Vámi se těší lektorka PaedDr. Petra Pávková a organizátorky Eva Kopecká a Miluše Bradová


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Pozvánka na koncert: Iva Bittová & Vladimír Václavek pro Náruč dětem, z.s.

  DŮM U PARKU, Palackého 75/21, 77900 Olomouc  30. říjen 2018 | 20:00

Majitelka neuvěřitelného hlasu, a multi žánrová zpěvačka Iva Bittová, vystoupí v rámci charitativního večera pro neziskovou organizaci Náruč dětem.Kdy: Úterý 30. říjen 2018 od 20:00 do 22:00

Kde: DŮM U PARKU, Palackého 75/21, 77900 Olomouc

Vstupné: 490 Kč. Vstupenku možno zakoupit v Čajovně Kratochvíle, Sokolská 36, Olomouc.

Iva Bittová pochází z národnostně smíšené rodiny – otec Koloman Bitto byl známý muzikant, původem z jižního Slovenska; matka Ludmila, učitelka v mateřské školce, pocházela ze Slovácka. Vystudovala hudebně dramatický obor na konzervatoři v Brně, zpěv a houslovou hru. Vedle toho spolupracovala jako zpěvačka s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Od roku 1978 byla členkou Divadla na provázku (dnes Husa na provázku), kde na sebe upozornila rolí Eržiky ve hře Balada pro banditu. Od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka a houslistka s vlastními písněmi na lidové texty, také se známou brněnskou formací Dunaj a později se Škampovým kvartetem.

Ve spolupráci se skladatelem a bubeníkem Pavlem Fajtem dosáhla mnoha úspěchů na evropských scénách progresivní hudby. Rozsah jejích aktivit je pozoruhodný – v hudbě od vlastních interpretací lidových písní přes experimentální jazz, rock až po houslové aplikace skladeb vážné hudby a operní zpěv. V roce 2004 účinkovala v newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni. Na tuto spolupráci pak navázala několika koncerty s tamní formací Bang On A Can All Stars, které vyvrcholily vydáním alba Elida.


Krizová situace ve výchově dětí v PP, seminář v Olomouci

   Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  25. říjen 2018 | 09:00

Lektorka: Mgr. Leona Švecová

Leona Švecová vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP Olomouc. Již 10 let pracuje jako školní psycholog, dříve v praktické škole, dnes v klasické základní škole. Také pracuje jako psycholožka pro Olomoucký Klokánek. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, kurz školní psychologie a kurz ,,Druhý krok", který je preventivním programem pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V současné době je frekventantkou výcviku Koučování a supervize ve školství a sociálních službách. Vede volnočasové kroužky a dětem se věnuje také pod Sokolskou organizací.

Čas: 9:00 - 13:00
Účastníci získají potvrzení na 4 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198 
Na akci je nutné přihlásit se vždy předem


  Přihláška

Přihláška

Powered by BreezingForms

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky, seminář pro sociální pracovníky

  Lázně Slatinice, Penzion Majorka  16. říjen 2018 – 19. říjen 2018

Anotace

Třídenní kurz je určen pro sociální pracovníky a je zaměřen na prohlubování znalostí ve vybraných oblastech práva a na posílení dovednosti aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu. První nejobsáhlejší část zahrnuje problematiku možných úprav a řešení styku rodičů a dětí (při konfliktním nastavení rodičů) s důrazem na jednotlivé nástroje sociálně-právní ochrany. Navazující den je věnován předběžným opatřením, včetně předběžného opatření podle ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních či předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. Poslední část se věnuje aplikaci správního řádu v činnosti OSPOD. Účastníci kurzu budou mít možnost otestovat své znalosti, pokládat lektorům otázky a diskutovat vybrané příklady.

Akreditovaný seminář
Účastníci obdrží osvědčení na 24 hodin.

Lektoři

Mgr. Margarita Pátíková

V Intervenčním centru v Brně zajišťovala právní pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. V Kanceláři veřejného ochránce práv se zabývala postupy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. V současné době se věnuje problematice alternativního řešení sporů (mediaci) a ochraně spotřebitelů v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací. Ve správním řízení rozhoduje spory vedené ČTÚ.

Mgr. Jiří Šamánek

Ve své praxi se zabýval především problematikou Evropského práva, pracovního práva, práva na rovné zacházení s osobami se zdravotním postižením a rovným přístupem ke službám. Zaměřuje se na problematiku alternativního řešení sporů (mediaci). V současné době se podílí na plnění úkolů jednotného informačního místa a ve správním řízení rozhoduje spory vedené ČTÚ.

Cena: 6900 Kč
Cena zahrnuje lektorné, ubytování, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře v rozsahu 24 hodin. Při zrušení účasti méně jak 5 dní před termínem zahájení kurzu uplatňujeme stornopoplatek 50 % kurzovného na úhradu režijních nákladů. Storno podmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem vzdělávání). Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
tel.: 604 190 198, 732 411 664


Den pro pěstounství

  17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc, Česko  16. září 2018 – 16. září 2018

Olomoucký kraj vás zve na den (pro) pěstounství. Setkání, které se bude konat pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, je určeno všem pěstounským rodinám, zájemcům o pěstounskou péči i těm, kteří by se o náhradní rodinné péči chtěli dozvědět více informací.

Program:

0zábavné a soutěžní aktivity pro rodiny hudební vystoupení,
filmy a divadelní představení,
beseda s pěstouny,
konzultace s odborníky na náhradní rodinnou péči,
výstava „Jsem pěstoun“.

Akce je zdarma. Navíc můžete navštívit expozice Pevnosti poznání se slevou.

www.rodinajeok.cz

Z akce bude pořizována foto a video dokumentace. Svou účastí na akci souhlasíte s užitím příp. fotografií a videozáznamu Vaší osoby.

Pozvanka Den pěstounství


Most doprovázení (2)

  Lázně Slatinice, Penzion Majorka   14. září 2018 – 1. listopadu 2018

Témata vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 16 hodin:
Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči

Lektorka: PaedDr. Petra Pávková

Vystudovala speciální pedagogiku, obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými, na vyhledávání biologických rodičů a zpracování historie s dětmi v NRP. Je metodičkou asistovaných kontaktů dětí v pěstounské péči s příbuznými, doprovázející pracovnicí. Dlouhodobě se věnovala přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči, byla konzultantkou v náhradních a adoptivních rodinách.  Bližší informace k lektorce naleznete na: www.sefam.org.

Účastnický poplatek činí: 4750 Kč

Cena zahrnuje lektorné, ubytování, stravu, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. 10. 2018 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení. Pokud máte zájem o vystavení faktury, tak prosím zašlete žádost na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz 

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz. Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Informace: Miluše Bradová, tel. 604 190 198

Na setkání s Vámi se těší lektorka PaedDr. Petra Pávková a organizátorky Miluše Bradová, Zdenka Štefanidesová a Petra Klevetová.


Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů / Výcvik

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  7. září 2018 – 7. září 2018

TERMÍNY:

2018: 7. - 8. září | 26.  - 27. října | 7. - 8. prosince
2019: 11. - 12. ledna | 1. - 2. března | 17. - 18. května | 27. - 28. září | 29. - 30. listopadu
2020: 10. - 11. ledna | 7. - 8. února

Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii. Vycházíme z metafory „RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

KOMU JE KURZ URČEN:

Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímajících se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Základním cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

DÍLČÍ CÍLE:

Rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních, (velký důraz je kladen na vývojové koncepty dítěte a rodiny). 
Seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou.
Zaměření praktických bloků na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností.
Sebezkušenostní propracování vlastních témat v rámci malé “psychoterapeutické” skupiny.

V KURZU SE BUDEME VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM TÉMATŮM:

Raný vývoj dítěte, emoce u dítěte, dospívání, identita, separace, vztahy v rodině, rodičovství, prarodičovství, formy náhradní rodinné péče, partnerství, sexualita, vznik, průběh a terapie traumatu, psychopatologie v rodinných systémech atd.

ČASOVÁ DOTACE KURZU JE 200 HODIN ROZDĚLENÝCH NÁSLEDOVNĚ:

Komunitní část 24 hodin
Sebezkušenostní (nácviková) skupinová část 76 hodin
Teoretická část 76 hodin
Supervize 24 hodin

LEKTOŘI KURZU:

PhDr. David Cichák, speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Základní sebezkušenostní výcvik SUR
Výcvik v telefonické krizové intervenci
Kurz Asociace rodinných a manželských poradců
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
Kurz terapie partnerského vztahu
Výcvik v supervizi ČIS
Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii

Mgr. Hana Heindorferová, psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec.

Výcvik v logoterapii a existenciální analýze
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
Kurz terapie partnerského vztahu
Výcvik v terapii traumatu

Kurz je akreditován u MPSV

Cena celého kurzu:  32 000 Kč.

Kurzovné je možné uhradit v celkové výši (tj. 32 000 Kč), případně ve dvou (ročních) splátkách (splátky je třeba individuálně domluvit s organizátory kurzu). Počet účastníků kurzu je omezen. V případě většího počtu zájemců budeme postupovat podle pořadí došlých přihlášek.

Místo konání: Vzdělávací místnost  organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc

Uzávěrka přihlášek:  15. 8. 2018

Přihlásit se lze na adrese: eva.kopecka@narucdetem.cz

Další informace o kurzu Vám poskytneme na telefonním čísle: 737 135 217.

Vycvik-pozvánka


Letní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Loučka 80, 783 22 Loučka, Česká republika  17. srpen 2018 – 19. srpen 2018

Lektorky: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA, Mgr. Zdenka Štefanidesová

Téma vzdělávání: Cesta našeho dítěte. Cesta pěstouna

Cena za celodenní stravu:
Dospělá osoba: 195 Kč
Dítě (3 – 12 let): 170 Kč

Cena za ubytování: 220 Kč/noc
Za vzdělávání bude účtováno: 250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno: 150 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. 8. 2018 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel. 604 190 198

Na setkání s Vámi se těší organizátoři: Eva Kopecká, Miluše Bradová, Petra Klevetová, lektorky Leona Hozová, Zdenka Štefanidesová a animátoři Marcela Opavská a Gabriela Zajíčková.

2018letni-pobyt


Zablokovaná důvěra ve vztazích v NRP, seminář pro pěstouny v Prostějově

  nám. J. V. Sládka 9/2, Krasice, 796 04 Prostějov, Česko  26. červen 2018 – 26. červen 2018

Čas: 9:00 - 12:00

Účastníci získají rozšiřující informace k tématu zablokované důvěry související s péčí o dítě v NRP. Na základě aktivit bude přiblížen pojem attachmentové vazby mezi dítětem a pečující osobou. Během setkání bude ponechán prostor pro sdílení a diskuzi k představeným tématům.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198 
Na akci je nutné přihlásit se vždy předem


Zablokovaná důvěra ve vztazích v NRP, seminář pro pěstouny v Prostějově

  nám. J. V. Sládka 9/2, Krasice, 796 04 Prostějov, Česko  21. červen 2018 – 21. červen 2018

Čas: 9:00 - 12:00

Účastníci získají rozšiřující informace k tématu zablokované důvěry související s péčí o dítě v NRP. Na základě aktivit bude přiblížen pojem attachmentové vazby mezi dítětem a pečující osobou. Během setkání bude ponechán prostor pro sdílení a diskuzi k představeným tématům.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198
Na akci je nutné přihlásit se vždy předem.

zablok duvera Prostějov 


Budování identity dítěte v NRP, seminář pro pěstouny v Litovli

  Boskovicova 784/9, 784 01 Litovel, Česko  20. červen 2018 – 20. červen 2018

Čas: 9:00 – 12:00

Téma:

Během semináře se účastníci seznámí s pojmy identita a osobnost člověka. Nabídnuté aktivity budou zaměřeny na základní informace spojené s budováním identity u dítěte v NRP.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198
Na akci je nutné přihlásit se vždy předem.

identita Litovel


Den otevřených dveří

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  14. červen 2018 – 14. červen 2018

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční 14. června 2018v době od 9.00 do 16.00 v prostorách organizace Náruč dětem, Palachovo náměstí 620/1, Olomouc.

Program:
Prohlídka nových prostor
Informace o činnosti organizace
Informace k tématu náhradní rodinné péče
Informace k tématu poradenství s rodinami v konfliktu, asistovaného předávání a kontaktu
Ukázky aktivit pro podporu vztahu mezi dítětem a pěstounem
Pohoštění, hudba, přátelská atmosféra

E-mail:narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198, 732 411 664

DOD pozvánka


Nastavování komunikace s dítětem při tvořivých činnostech, pekařská dílna

  Hodolanská 34, 779 00 Olomouc, Česká republika  2. červen 2018 – 2. červen 2018

Kdy: 2. 6. 2018 od 9:00 do 13:00

V prostorách firmy lesaffre Česko, a.s. proběhne příjemné voňavě – tvořivé sobotní setkání pěstounských rodin. Sraz v 8:50 před budovou firmy  lesaffre (spoj tramvají č. 4 směr Pavlovičky). Vhodné oblečení s sebou.

Lektoři: Mgr. Petra klevetová, DiS. a pekaři z lesaffre

Na programu je prohlídka pekařské dílny a strojů, ukázka přípravy těsta, vlastní tvarování a zdobení těsta, pečení, poznávání surovin podle chuti a vůní, pokus s kváskem – a v závěru předání upečených výrobků.

Cena: 250 kč/hodina
Započítány budou 4 hodiny vzdělávání.

Přihlášky s počtem účastníků (děti a dospělých) je nutné zaslat předem na e-mail:
narucdetem@narucdetem.cz nebo oznámit telefonicky na číslo 737 890 757

Pekarska-dilna


Jak využívat zásad psychohygieny ve své pedagogické praxi, seminář pro pedagogy mateřských škol

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  24. květen 2018 – 24. květen 2018

Termíny setkání:

1. setkání: čtvrtek 24. 5. 2018 (9.00 - 13.00)
2. setkání: čtvrtek 7. 6. 2018 (9.00 - 13.00)
3. setkání: středa 20. 6. 2018 (9.00 – 13.00)

Anotace:

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor základních pravidel a strategií, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví. Lektor během semináře představí základní škálu praktických aktivit, které nabízejí účastníkům možnosti, jak se starat o své duševní zdraví a profesně v této oblasti ve svém oboru odborně růst. Do obsahu semináře jsou zařazena témata jako zásady otevřené a jasné komunikace, techniky péče o sebe sama – detoxikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy, stres, tlak na výkonnost, komunikace v týmu nebo zvládání změny. Po domluvě s lektorem bude dán prostor i práci s kazuistikami. Seminář je akreditován u MŠMT a je rozdělen do tří čtyřhodinových setkání, z nichž každé vede jeden z uvedených lektorů. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat všechna setkání.

Lektoři:

Mgr. Zdenka Štefanidesová (1. setkání)
Mgr. Blažena Mačáková (2. setkání)
Mgr. Karel Opravil (3. setkání)

(Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 12 absolvovaných hodin.)

Cena: 1800 Kč (součástí ceny je malé občerstvení)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
tel.: 604 190 198, 737 890 757

Psychohygiena MŠ


Mezigenerační vztahy (generace XY), seminář pro pěstouny v Litovli

  Boskovicova 784/9, 784 01 Litovel, Česko  23. květen 2018 – 23. květen 2018

Téma:

Během semináře se účastníci seznámí s pojmem generace XY, s možnostmi nastavení komunikace mezi generacemi, respektujícím přístupem k životním stylům a podobou podpory budování mezigeneračních vztahů.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

generace Litovel2